Oficjalne stanowisko Kongresu Oświaty Polonijnej w sprawie powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

13 września 2016 | Autor: Prezydium KOP

Oficjalne stanowisko Kongresu Oświaty Polonijnej w sprawie powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

 

13-09-2016

Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Karczewski

Stanowisko Kongresu Oświaty Polonijnej w sprawie powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej , wyraża swoje zaskoczenie informacją z dnia 5 września 2016 roku, dotyczacą ukonstytuowania się Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Według słów Pana Marszałka „ budowanie wspólnoty narodowej, będzie wielopłaszczyznową współpracą członków Rady w wielu dziedzinach – w nauczaniu języka polskiego, kultywowaniu polskich tradycji , oświacie , nauce i kulturze” oraz „Nic o Polonii bez Polonii. Będziemy Was słuchać i działać razem z Wami” Kongres Oświaty Polonijnej szanuje dorobek wszystkich członków powołanych w skład Rady, którzy niewątpliwie swoim emigracyjnym doświadczeniem, przyczynią się „ w dziele budowy wielkiej narodowej wspólnoty” cytując członka Rady Pana Jana Cytowskiego, jakkolwiek zastanawiający jest brak w Radzie osób reprezentujących środowiska polonijnej oświaty.

W procesie kształtowania stylu życia Polski i Polonii, odgrywa niezwykle znaczącą rolę edukacja dzieci i młodzieży, zarówno w strukturach swego narodu i geograficznego państwa, a zwłaszcza na emigracji. Bardziej, aniżeli w Ojczyznie jest to niezwykle wielkie wyzwanie dla polonijnych pedagogów i szkół polonijnych, by nie tylko zachować dziedzictwo chrześcijańskiej polskości, ale by je własciwie wkomponowywać w nowe środowiska świata modyfikowane przez wiele kultur i różnorodności języków. Tą role mogą spełnić wyłącznie przedstawiciele środowisk oświatowych, aktywnie uczestniczący w procesie rozwoju społeczności polonijnej na emigracji, a więc polonijni
nauczyciele.

Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej stoi na stanowisku, iż edukacja poza granicami Polski to wspólna odpowiedzialność władz polskich i Polonii, toteż brak przedstawicieli Kongresu Oświaty Polonijnej, największej w świecie organizacji działającej w imieniu wszystkich ośrodków, w których realizowana jest polska i polonijna oświata zdumiewa i zastanawia. W oparciu o naszą wiedzę w nauczaniu języka polskiego poza granicami kraju, uważamy iż Rada bez polonijnych pedagogów, nie spełni w tym zakresie pokładanych oczekiwań.

Aby wyrażnie zaznaczyć swoje miejsce na arenie globalnej, Polska potrzebuje silnej Polonii, zamieszkałej w różnych zakątkach świata. Cel ten wyłącznie możemy osiągnąć inwestując w polonijne szkolnictwo, które kształci młode pokolenia Polaków zamieszkałych zagranicą, aby w przyszłości stanowili polską elitę intelektualną w miejscach swojego zamieszkania i byli gwarancją dobrej słyszalności polskiego głosu wszędzie tam gdzie zapadają poważne decyzje. Rzecz nie do przecenienia w pracach Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej
Dr Jolanta Tatara
Prezydent

Oryginalny dokument

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.