OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Fundacja Wolność i Demokracja wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym od sześciu lat z powodzeniem realizuje projekt OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczestników z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. 

W październiku tego roku ruszyliśmy z VI edycją OLIMPIADY HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ 2021/2022 „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”. W dniu 28 listopada 2021 odbędą się on-line egzaminy I etapu Olimpiady poprzez specjalnie stworzoną platformę egzaminacyjną. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. 

Zapisy trwają do 18 listopada 2021, udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. Więcej szczegółów: //wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/ 


 OLIMPIADA HISTORII POLSKI 

“W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCIVI edycja dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”. 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Jak również rozwijanie zainteresowań, kształtowanie i umacnianie świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą. 

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczestników z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji i Grecji. Z uwagi na epidemię koronawirusa (SARS-CoV-2) egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez specjalnie stworzoną platformę egzaminacyjną, w dniu 28 listopada 2021 r., stąd serdecznie zapraszamy do udziału młodzież i placówki na całym świecie. Zapisy do I etapu VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 trwają do 18 listopada 2021. 

Więcej informacji na temat Olimpiady //wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/. Zgłoszenia będą przyjmowane przez szkolne komisje egzaminacyjne, lista placówek zostanie już wkrótce udostępniona na stronie internetowej. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres olimpiada@wid.org.pl. 

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. 


 HARMONOGRAM: 

I ETAP (eliminacje szkolne) 

➢ Zgłoszenie udziału uczestników I etapu VI Olimpiady – do 18 listopada 2021 r. 

➢ Egzamin próbny – 21 – 25 listopada 2021 r

➢ Eliminacje pisemne egzaminu I etapu VI Olimpiady – 28 listopada 2021 r. 

➢ Opublikowanie wyników I etapu VI Olimpiady – do 10 grudnia 2021 r. 

  1. II ETAP (eliminacje okręgowe) 

➢ Termin przesłania prac pisemnych II etapu Olimpiady – 30 stycznia 2022 r. 

➢ Eliminacje pisemne i ustne egzaminów II etapu Olimpiady – luty – marzec 2022 r. 

➢ Opublikowanie wyników II etapu Olimpiady – do 25 kwietnia 2022 r. 

III ETAP (eliminacje centralne) 

➢ Eliminacje pisemne i ustne III etapu Olimpiady – czerwiec – lipiec 2022 r. 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.