Opinia KOP o sytuacji oświaty polonijnej

Szanowni Państwo,

Kongres Oświaty Polonijnej wyraża głębokie oburzenie trwającą od lat sytuacją w środowisku oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju: rażąco nierównym i dyskryminującym traktowaniem uczniów i nauczycieli polonijnych szkół społecznych.
Jest to wynikiem niereformowanych od lat, złych rozwiązań prawnych w tym zakresie.  90% polskich szkół sobotnich na świecie jest prowadzonych dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu rodziców przy minimalnym albo żadnym wsparciu z budżetu państwa polskiego. Natomiast pełne finansowanie otrzymują szkoły kształcące tylko 10% uczniów- szkolne punkty konsultacyjne. Istniejąca sytuacja  jest źródłem konfliktu pomiędzy szkołami społecznymi a szkolnymi punktami konsultacyjnymi. Stawia po przeciwnych stronach: uczniów, rodziców i nauczycieli. Paraliżuje rozwój szkolnictwa polonijnego w wyniku czego miażdżąca większość polskich dzieci przebywających za granicą w ogóle nie uczy się języka polskiego.

Domagamy się  pilnych rozwiązań, które będą  sprawiedliwe. Każde polonijne dziecko powinno mieć równe szanse w dostępie do nauki języka polskiego. Dyskusja o tym problemie toczy się latami, a konsekwencje ponosi polonijne dziecko. Po raz kolejny  wycofuje się zapowiedzi zmian istniejącego systemu – reformy oświaty polskiej poza granicami,  co prowadzi do jeszcze  większego nasilenia problemu.

Domagamy się pilnego rozwiązania tej sytuacji. Jesteśmy otwarci na dialog z przedstawicielami władz oraz środowisk związanych z edukacją dzieci polskich za granicą.

Do wiadomości:

  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Jurkowski
Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.