ORGANIZACJE

ANGLIA Szkoła Przedmiotów Ojczystych “Polska Szkoła Nauczania Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki” – W. Brytania link do strony

ANGLIA Polska Macierz Szkolna – link do strony

AUSTRIA Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński 1364

AUSTRALIA Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii – www.pccv.org.au

AUSTRALIA Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej/ Polish Education Commission in Austria link do strony

BELGIA Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II – www.szkola.be

BELGIA Polska Macierz Szkolna w Belgii link do strony

BIAŁORUŚ Polska Macierz Szkolna na Białorusi link do strony

BIAŁORUŚ Związku Polaków na Białorusi link do strony

BRAZYLIA Braspol – link do strony

CZECH Polski Związek Kulturalno Oświatowy  link do strony

CZECHY Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej link do strony

CZECHY Macierz Szkolna w Republice Czeskiej link do strony

DANIA Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego – link do strony

FRANCJA ECOLE NOVA POLSKA im. Stanisława Leszczyńskiego – link do strony

FRANCJA Macierz (Federacja) polonijnych organizacji oświatowych link do strony

GRUZJA Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi – link do strony

HISZPANIA Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne “FORUM” link do strony

HOLANDIA Forum Polskich Szkół – link do strony

IRLANDIA Polska Macierz Szkolna link do strony

IRLANDIA – Federacja Edukacyjna w Irlandii KID link do strony

IRLANDIA PÓŁNOCNA Polska Szkoła Sobotnia Ballymena  link do strony

KANADA Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie – link do strony

KAZACHSTAN Związek Polaków link do strony

LITWA Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” – link do strony

 

LITWA Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

 

LITWA Stowarzyszenie Polonistów na Litwie link do strony

 

ŁOTWA Państwowe Gimnazjum Polskie  im. J.Piłsudskiego w Daugavpils – link do strony

NIEMCY “Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.v.:” – link do strony

 

NIEMCY Polska Macierz Szkolna link do strony

 

NIEMCY Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” T.z. w Berlinie – Niemcy link do strony

NIEMCY Polska Rada w Berlinie Związek Krajowy, Polsko-Niemiecka Szkoła Europejska” – Niemcy link do strony

 

 

NIEMCY Związek Polaków w Niemczech “Rodło”

 

NIEMCY Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech

 

NORWEGIA Polska Szkola Sobotnia im. Św. Jana Pawla II, Polsk Lørdagsskole – link do strony

 

NUOP Nordycka Unia Oświaty Polonijnej – Dania link do strony

 

ROSJA Kongres Polaków w Rosji, Komisja Oświaty – link do strony

 

SYBERIA Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna “Polonia” Republiki Chakasji link do strony

 

KALININGRAD Stowarzyszenie Nauczycieli Polonijnych “OTWARTA KSIĄŻKA”.

 

SZWECJA Związek Nauczycieli Polskich – link do strony

 

SZWECJA Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Komisja Oświaty – link do strony

 

UKRAINA Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie link do strony

 

UKRAINA Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie link do strony

 

USA Centrala Polskich Szkół Dokształcających – link do strony

 

USA Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce – link do strony

 

USA Kongres Polonii Amerykańskiej – link do strony

 

USA Academic Quality Council

 

USA Akademia Języka Polskiego w Manchester

 

USA Polska Szkoła Dokształcająca Gniazda 946 Sokołów Polskich w Ameryce – Bound Brook, NJ

 

USA Forum Szkół Zachodniego Wybrzeża

WĘGRY Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech link do strony

 

WŁOCHY Iter. Inst. Polish Culture Padowa

 

WŁOCHY UAIP Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich – link do strony

 

WŁOCHY Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech – link do strony

 

Możliwość komentowania została wyłączona.