ORGANIZACJE

 1. ANGLIA Szkoła Przedmiotów Ojczystych “Polska Szkoła Nauczania Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki” – W. Brytania link do strony
 2. ANGLIA Polska Macierz Szkolna – link do strony
 3. AUSTRIA Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński 1364
 4. AUSTRALIA Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii – www.pccv.org.au
 5. AUSTRALIA Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej/ Polish Education Commission in Austria
 6. BELGIA Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II – www.szkola.be
 7. BELGIA Polska Macierz Szkolna w Belgii link do strony
 8. BIAŁORUŚ Polska Macierz Szkolna na Białorusi link do strony
 9. BIAŁORUŚ Związku Polaków na Białorusi link do strony
 10. BRAZYLIA Braspol – link do strony
 11. CZECH Polski Związek Kulturalno Oświatowy  link do strony
 12. CZECHY Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej
 13. CZECHY Macierz Szkolna W Republice Czeskiej link do strony
 14. DANIA Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego – link do strony
 15. FRANCJA ECOLE NOVA POLSKA im. Stanisława Leszczyńskiego – link do strony
 16. FRANCJA Macierz Polonijnych szkół Społecznych we Francji
 17. GRUZJA Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi – link do strony
 18. HISZPANIA Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne “FORUM” link do strony
 19. HOLANDIA Forum Polskich Szkół – link do strony
 20. IRLANDIA Polska Macierz Szkolna link do strony
 21. IRLANDIA PÓŁNOCNA Polska Szkoła Sobotnia Ballymena  link do strony
 22. KANADA Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie – link do strony
 23. KAZACHSTAN Związek Polaków w Kazachstanie
 24. LITWA Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” – link do strony
 25. LITWA Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie
 26. LITWA Stowarzyszenie Polonistów na Litwie link do strony
 27. ŁOTWA Państwowe Gimnazjum Polskie  im. J.Piłsudskiego w Daugavpils – link do strony
 28. NIEMCY “Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.v.:” – link do strony
 29. NIEMCY Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech – link do strony
 30. NIEMCY Polska Macierz Szkolna w Niemczech t.z. – Niemcy link do strony
 31. NIEMCY Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” T.z. w Berlinie – Niemcy link do strony
 32. NIEMCY Polska Rada w Berlinie Związek Krajowy, Polsko-Niemiecka Szkoła Europejska” – Niemcy link do strony
 33. NIEMCY Związek Polaków w Niemczech “Rodło”
 34. NORWEGIA Polska Szkola Sobotnia im. Bł. Jana Pawla II, Polsk Lørdagsskole – link do strony
 35. NUOP Nordycka Unia Oświaty Polonijnej – Dania link do strony
 36. ROSJA Kongres Polaków w Rosji, Komisja Oświaty – link do strony
 37. Narodowościowo-Kulturalna Autonomia Polaków “Polonia” Stowarzyszenie Nauczcycieli Polonijnych “Otwarta Książki”
 38. SZWECJA Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji – link do strony
 39. SZWECJA Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Komisja Oświaty – link do strony
 40. UKRAINA Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
 41. USA Centrala Polskich Szkół Dokształcających – link do strony
 42. USA Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce – link do strony
 43. USA Kongres Polonii Amrykańskiej – link do strony
 44. USA Academic Quality Coucil
 45. USA Akademia Języka Polskiego w Manchester
 46. USA Dyrektor CPSD Gniazda 946 Sokołów w Bound Brook
 47. WĘGRY Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech link do strony
 48. WŁOCHY Iter. Inst. Polish Culture Padowa
 49. WŁOCHY UAIP Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich – link do strony
 50. WŁOCHY Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech – link do strony

Komentarze są wyłączone.