ROP – Włochy

ROPRada Oświaty Polonijnej we Włoszech

Neapol, 01.10.2015

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przedstawić nowopowstałą organizację Federacyjną we Włoszech o nazwie Rada Oświaty Polonijnej. Jest to pierwsza i jak do tej pory jedyna organizacja skupiającą szkoły polonijne z Półwyspu Apenińskiego.

Rada jest wynikiem współpracy nawiązanej między ośrodkami edukacyjnymi, działającymi na terenie całych Włoch.

Organizacja została utworzona jesienią 2014. Założyło ją 5 stowarzyszeń, prowadzących działalność edukacyjną, reprezentujących północ, centrum i południe Włoch:

  • Sobotnia Szkoła Kultury i Jezyka Polskiego w Lago Patria przy Stowarzyszeniu Instytut dla Polonii w Neapolu – przedstawiciel Anna Smolińska
  • Polska Szkoła w Padwie przy Stowarzyszeniu AIPP – przedstawiciel Joanna Wesołowska
  • Polska Ludoteka Rodzinna Polonijne Centrum Edukacyjno-Integracyjne w Veneto przedstawiciel Agata Jankowska
  • Polska Szkoła Eksperymentalna przy Stowarzyszeniu Związek Polaków w Kalabrii – przedstawiciel Katarzyna Gralińska
  • Polskie Przedszkole przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie przedstawiciel Danuta Stryjak

Priorytetem Rady Oświaty Polonijnej jest i będzie wspieranie działających ośrodków edukacyjnych oraz aktywizowanie środowisk polonijnych do zakładania nowych ośrodków edukacyjnych. Oferowana pomoc będzie opierać się m.in na szkoleniach metodycznych dla nauczycieli i animatorów oświaty, konsultacjach udzielanych przez doświadczonych nauczycieli i ekspertów, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

Struktura Rady jest otwarta na przyjęcie nowych placówek edukacyjnych.

W ciągu roku swojej działalności zorganizowaliśmy już miedzy innymi 2 krajowe konferencje metodyczne dla nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech, w których uczestniczyło w sumie ok. 70 osób. Pomagamy nowym organizacjom w zakładaniu nowych ośrodków szkolnych. Stworzyliśmy mapę szkół polonijnych we Włoszech i kończymy prace nad przewodnikiem dla szkół polonijnych we Włoszech.

Zostaliśmy zaproszeni przez Ambasadora RP we Włoszech do udziału w pracach Polonijnej Rady Konsultacyjnej dotyczącej oświaty.  Jesteśmy dumni z zaufania i wsparcia placówki dyplomatycznej we Włoszech: Ambasady RP we Włoszech i Wydziału Konsularnego.

//rzym.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/i_posiedzenie_polonijnej_rady_konsultacyjnej_przy_ambasadorze_rp_w_rzymie

Cieszymy się wsparciem Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Informacje na temat działalności i organizacji Rady Oświaty Polonijnej są dostępne na stronach Ambasady RP w Rzymie (//rzym.msz.gov.pl/pl/polonia/szkolnictwo_polonijne/ ) oraz na stronie internetowej ( aktualnie na etapie realizacji ) //www.radaoswiaty.it

Widząc naszą działalność i znajomość tematyki oświaty polonijnej we Włoszechpozostajemy do Państwa dyspozycji w wyżej wymienionej kwestii.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Anna Smolińska

Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

Możliwość komentowania została wyłączona.