UAIP Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich

UAIP-logoUAIP (Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich) powstała w 2011 roku. Jest organizacją NO PROFIT skupiającą w swoich szeregach stowarzyszenia z północnych, środkowych i południowych Włoch. Działalność jej jest bardzo rozległa. Zajmuje się między innymi promocją kultury, historii, tradycji i oświaty polskiej. Członkowie UAIPu organizują wykłady, seminaria i odczyty naukowe, wystawy, koncerty itp. Bardzo dużo czasu i energii poświęcają na szkolnictwo i wychowywanie młodej Polonii w duchu szacunku i miłości do Polski. Powstały społeczne szkoły przy związkach w Padwie (AIPP) i w Reggio Calabria (ZPwK), biblioteki i videoteki. Przedstawiciele tych placówek są członkami założycielami Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech (ROP).

  • Innymi, ważnymi działalnościami są: pomoc socjalna, prawna, lekarska, tłumaczenia przysięgłe – skierowane do osób prywatnych i instytucji lokalnych. UAIP zainicjowała coroczne finały WOŚPu we Włoszech.
  • Unia dba i zabiega o pamięć i honor dla naszych światłych Polaków. Dzięki staraniom Zarządu prof. Ryszard Demel otrzymał medal „Gloria Artis” oraz „Honorowe Obywatelstwo Miasta Padwy” (jedyny cudzoziemiec). Składane są okresowo kwiaty i wieńce w miejscach pamięci (Monte Cassino, Bologna,Warszawa, Kraków i inne), a dzieci i młodzież wychowywane są w duchu respektu dla pamięci historycznej.
  • Nawiązana została współpraca z najważniejszymi polskimi intytucjami państwowymi (Senat, Sejm, MSZ), organizacjami pozarządowymi i ministerstwami. Przedstawiciele UAIPu brali udział w posiedzeniach Senatu RP.
  • Członkowie organizacji dbają o rozwój współpracy i integracji Polonii w Europie i na świecie. Organizują Zjazdy Polonii Europejskiej w Rzymie (z myślą głównie o Polonii nie zrzeszonej), biorą udział w projektach międzynarodowych (GRUNTVIG – M.I.T.E.K.), podpisali umowy o współpracy i kooperacji z miastmi i gminami polskimi.

W ciągu kilkuletniej działalności Unia może poszczycić się już bogatym dorobkiem kulturalnym. Jej członkami honorowymi są przedstawiciele: Senatu, Sejmu, MSZ, NATO, włoskich intytucji państwowych. W maju br. Prezydent RP wręczył Prezesowi UAIPu Flagę Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak suwerenności państwa, symbol tożsamości i wspólnoty narodowej.

 Zarząd UAIPu

Kasia Gralinska

Kasia Gralinska

Obozy - warszt. IPN 2015

Obozy – warszt. IPN 2015

                                                                                                         Katarzyna Krystyna Anna Gralińska, urodzona dnia 12.03.1958 r. w Warszawie, pochodzi z rodziny inteligenckiej. Córka Michała S. L. Gralińskiego – inżyniera mechanika, pochodzenia szlacheckiego (herbu Odrowąż) – oraz Krystyny M. Gralińskiej z domu Ziętek – znanej i bardzo wysoko cenionej Dr n. med. spec. II° z zakresu anestezjologii. Dziadkowie po mieczu – znani i wybitni prawnicy. Jan Graliński – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, były jeniec wojenny w obozach Buchenwald i Sachsenhausen. Zygmunt Graliński (dziadek stryjeczny) – doktorant francuskiej Sorbony, był działaczem ludowym, posłem i Wiceministrem Spraw Zagranicznych w rządzie na uchodźctwie gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Dziadkowie po kądzieli – Magdalena z domu Puda była nauczycielką i wychowawczynią młodzieży; Józef Ziętek był nauczycielem i dyrektorem placówek oświatowych na Podlasiu. Podczas II wojny światowej działał w strukturach AK na Mazowszu jako ppor.”Wojtek”.

Katarzyna K. A. w szkole podstawowej brała czynny udział w harcerstwie oraz przez wiele lat była Przewodniczącą klasy. Udzielała się w szkolnym chórze, teatrze oraz laboratoriach naukowych i sportowych. Uczęszczała do XXI L. O. im. Hugona Kołłątaja (kl. humanistyczna), gdzie również udzielała się czynnie w laboratoriach naukowych i językowych. Obecnie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów XXI L. O. Po maturze ukończyła PSSiJO – Wydział Handlu Zagranicznego. Następnie podjęła studia dzienne na SGPiS-ie na Wydziale Ekonomicznym. Podczas stanu wojennego pomagała koleżankom i kolegom ze studenckiego ruchu oporu. Od 1983 r. mieszka we Włoszech, w Reggio Calabria. Jest matką czwórki dzieci.

W Reggio Calabria jest między innymi pedagogiem j. włoskiego dla cudzoziemców (dyplom Uniw. „Dante Alighieri” w RC), mediatorem językowym i tłumaczem (rejestr m. in. w Urzędzie Powiatowym), tłumaczem przysięgłym (rej. w Sądzie Okręgowym w RC), była tłumaczem Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (ulotki reklamowe i wystawy naukowe).

Jest znaną i cenioną działaczką społeczną, polonijną i międzynarodową. Od dwudziestu lat należy i czynnie udziela się w „International Women’s Club” w Reggio Calabria. Współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Od 2004 r. jest Prezesem „Związku Polaków w Kalabrii”. Z jej inicjatywy powstały w Reggio Calabria: sekcja polska w Bibliotece Miejskiej oraz społeczna Polska Szkoła Eksperymentalna przy ZPwK, której jest Dyrektorem i jednym z pedagogów. Pod jej przewodnictwem ZPwK należy od lat do Konsulty Terytorialnej dla Imigrantów w Prefekturze, jest „łącznikiem” polskiego konsulatu z władzami lokalnymi, zajmuje się logistyką okresowych dyżurów konsularnych w RC. W latach 2005-2010 była członkiem Zarządu Związku Polaków we Włoszech. Ze względu na różnice zdań w koncepcji działalności Polonii południowych Włoch Zarząd ZPwK podjął decyzję, we współpracy z innymi organizacjami, założenia UAIP (Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich). Od 2013 r. K. Gralińska jest również jej prezesem.

W 2014 r. wraz z grupą nauczycieli i działaczy polonijnych założyła Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech z siedzibą w Neapolu, w której pełni funkcję Skarbnika.

Jako pedagog społecznej szkoły polonijnej działa aktywnie krzewiąc kulturę, historię, j. polski i wiedzę o Polsce, ale nie ogranicza się tylko do nauki innych. Sama bierze czynny udział w różnych warsztatach nauczycielskich (SWP), historycznych (IPN), dla działaczy polonijnych (UMCS) pogłębiając swoje kompetencje.

Jest osobą cieszącą się dużym zaufaniem wśród władz lokalnych, polskich instytucji i organizacji polonijnych.

Za swoją działalność została odznaczona: Złotym Medalem Międzynarodowym „Foyer des Artistes” (2008) i Medalem „PRO MEMORIA” (2010).                                                                                                                                                                      Jako prezes UAIP otrzymała Flagę Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Prezydenta RP (2015).

Zarząd UAIP

 

Możliwość komentowania została wyłączona.