Ostróda 2017

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

W dniach 1- 4 czerwca 2017 roku odbędzie się w Ostródzie VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, którego organizatorami jest Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” wraz z instytucjami współorganizującymi lub wspierającymi: Kongres Oświaty Polonijnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkania te mają już swoją tradycję, każde z nich daje możliwość sformułowania  diagnozy kondycji nauki polskiej na obczyźnie oraz umożliwia  nawiązanie kontaktów miedzy polonijnymi pedagogami działającymi w różnych krajach i na różnych kontynentach.

Ze względu na doświadczenia Państwa w pracy na rzecz polonijnej oświaty, bardzo zależy nam na Państwa czynnym udziale w tegorocznym VII Zjeżdzie. Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach przygotowawczych, w szczególności przesłanie na adres Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej prezydium@kop-pl.com tematyki zagadnień, które uważacie Państwo za ważne do poruszenia.  Uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje na temat VII Zjazdu w Ostródzie można śledzić na portalu Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” jak również na portalu www.kop-pl.com.

W odpowiedzi na pytania naszych członków o utworzenie  portalu społecznościowego do wymiany doświadczeń oraz do wzajemnej integracji między nauczycielami polonijnymi informujemy, iż w trakcie najbliższego spotkania członków Prezydium KOP w dniu 5 marca 2017 roku , przedyskutujemy powyższe zagadnienie dostrzegając gotowość Państwa do dyskusji na tematy kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.