Oświadczenie w sprawie Andżeliki Borys

Oświadczenie uczestników Zebrania Prezesów organizacji członkowskich Rady Polonii Świata My, niżej wymienieni uczestnicy Zebrania Prezesów organizacji członkowskich Rady Polonii Świata, w dniu 16 października br. wyrażamy zdecydowane, jednogłośne poparcie dla Andżeliki Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi.

Andżelika Borys została przez Rząd Republiki Białorusi pozbawiona należnych jej konstytucyjnych praw obywatelskich i ludzkich. Pomimo iż poważny stan jej zdrowia wymaga leczenia, od 23 marca br. przebywa w więzieniu, gdzie bez możliwości obrony, poddana jest haniebnym metodom prześladowania.

Wspólnie wyrażamy nasz sprzeciw wobec postępowania władz Republiki Białorusi w stosunku do Andżeliki Borys i apelujemy do polskich i polonijnych organizacji na całym świecie o nieustanne protestowanie w tej sprawie.

OŚWIADCZENIE RADY POLONII ŚWIATAW SPRAWIE POPARCIA PRZEDSTAWICIELI POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ W DZIEWIENISZKACH

W lipcu br. w litewskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych została podjęta decyzja o ulokowaniu nielegalnych migrantów w Gminie Dziewieniszki gdzie mieszka około 2000 osób, w większości polskiego pochodzenia. Gmina składa się z małych wiosek, z których Dziewieniszki są największe i mają około 500 mieszkańców.

Decyzja ministerstwa powoduje dla mieszkańców drastyczne zmiany w infrastrukturze, których zbyt małe lokalne wsie nie są w stanie udźwignąć. Napływ bardzo odmiennej grupy kulturowej spowoduje ogromną zmianę w równowadze różnorodności etnicznej Gminy Dziewieniszki.

Większość w gminie Dziewieniszki stanowią Polacy. Decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Republiki Litewskiej odbiega od norm Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowej oraz Traktu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

Rada Polonii Świata stanowczo protestuje przeciw decyzji w sprawie utworzenia w Dziewieniszkach ośrodka dla nielegalnych imigrantów i apeluje do Rządu Republiki Litewskiej o zachowaniu międzynarodowego zobowiązania, „powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do asymilacji członków mniejszości narodowej w brew ich woli oraz zgodnie ze standardami międzynarodowymi ma się powstrzymać od działań, które prowadziłyby do zmian narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości narodowe”.

Rada Polonii Świata popiera prawo mieszkańców Dziewieniszek, będących reprezentantami polskiej mniejszości narodowej, do działań w obronie przysługujących im praw.

Prezydium Rady Polonii Świata
3 sierpnia 2021 r.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.