podpisz PETYCJĘ

Do wszystkich Nauczycieli polonijnych, Rodziców uczniów poza granicami kraju oraz Dyrektorów Szkół i placówek oświatowych…

Szanowni Państwo, jeśli zależy Wam, aby oświata polonijna była jednakowo dostępna dla Waszych dzieci i uczniów – niezależnie od tego w jakim kraju żyją, to prosimy o podpisanie tej petycji skierowanej do władz polskich.

System dofinansowania oświaty poza granicami Polski jest niesprawiedliwy i uniemożliwia ogromnej rzeszy dzieci dostęp do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Przeważająca część polskich dzieci za granicą uczęszcza na zajęcia w różnego rodzaju szkołach społecznych. Te pękają w szwach co w wyniku pozostawia rzesze dzieci poza systemem oświaty polonijnej.

Wieloletnie i systematyczne przeznaczanie funduszy na dokształcenie kadry pedagogicznej  i podniesienie jakości nauczania w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z równoczesnym brakiem adekwatnego wsparcia szkół społecznych jest jawną dyskryminacją.
Każde polskie dziecko powinno być traktowane jednakowo i każde ma prawo do nauki języka polskiego. Zarówno dzieci jak i ich rodzice oraz nauczyciele polscy i polonijni są ambasadorami Polski.

Wszystkim powinno zależeć na równych szansach i sprawiedliwym podziale środków, bo tylko wtedy można mówić o równej wartości Polaków za granicą.
Uważamy, że edukacja poza granicami Polski to wspólna odpowiedzialność władz polskich   i Polonii. Wspólne powinno być partycypowanie w kosztach wynikających z pragnienia utrzymania więzi z Polską i dbania o zachowanie tożsamości narodowej przez Polaków poza granicami Polski. W interesie bowiem obu stron jest, aby posiadać silną diasporę polską.

Uważamy, że konsultacje ze środowiskami oświatowymi powinny się odbywać przed, a nie po wypracowaniu przez władze polskie nowego planu zmian dotyczących systemu oświaty polonijnej.

Brak konkretnych działań ze strony resortów prowadzi do podziałów i polaryzacji stanowisk, rodzi frustrację i agresję. Dzieli to środowiska, a nie jednoczy wokół nadrzędnego celu, którym jest edukacja na najwyższym poziomie i radość wszystkich, którzy są nią objęci, niezależnie od miejsca i statusu szkoły.

Wszyscy powinni odczuć, że przechodzenie na nowy tor realizowania oświaty polonijnej i polskiej da w efekcie coś lepszego niż to co istnieje dzisiaj. Uważamy, że planowane uspołecznienie SPK w żadnym razie nie może się skończyć załamaniem się oświaty poza Polską do czasu kiedy nowe formy współpracy z systemami lokalnymi zaczną być realizowane.
Nadszedł czas, aby wspólnie wypracować plan działania dla wszystkich środowisk oświatowych przy zastosowaniu sprawiedliwego podziału środków. Zgodnie z hasłem:„nic o nas bez nas”.

Kongres Oświaty Polonijnej

Tak, popieram petycję Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP,

Równe szanse dla uczniów, nauczycieli, szkół polonijnych!

link do petycji

Możliwość komentowania została wyłączona.