Polonijne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

APEL

Ważnym akcentem obchodów 100-lecia Niepodległości jest apel Polaków – jak to sami określili – “przedstawicieli tej części narodu, która żyje poza granicami Polski” który złożono na ręce przedstawicieli Senatu RP . Oto jego treść:

W odpowiedzi na apel Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego, wystosowany do Polonii, my – przedstawiciele tej części narodu, która żyje poza granicami Polski – zgromadzeni na Wawelu, w miejscu, gdzie bije serce naszego narodu, gdzie znaleźli miejsce swego wiecznego spoczynku władcy i twórcy wielkości Rzeczypospolitej, zwracamy się do wszystkich rozsianych po świecie rodaków, aby w roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości dołożyli sił i starań, by był to czas wielkiego święta, przywołującego pamięć o dniach powrotu pomiędzy wolne i samostanowiące narody i ludziach, dzięki którym Polska, jako suwerenny byt państwowy, zaistniała na mapie świata.
Pragniemy, aby każdy z nas był ambasadorem broniącym jej dobrego imienia i głoszącym prawdę o wspaniałej historii Rzeczpospolitej – wspólnym domu wielu kultur i religii, w którym wolność wyznania, demokracja i niezawisłe sądy panowały wówczas, gdy Europa pogrążała się w absolutyzmie.
Głęboko wierzymy, że dzięki temu każdego Polaka żyjącego za granicą silniejsze więzy połączą ze wspólnotą budującą Polskę taką, jaką wymarzyli nasi przodkowie – wolną, podmiotową, sprawiedliwą i bezpieczną, wyrastającą z chrześcijańskich fundamentów Europy.
Apelujemy do wszystkich Polaków, aby pamiętali, że naszym wspólnym narodowym dziedzictwem – obecnym we wszystkich epokach niełatwej polskiej historii – było, jest i będzie umiłowanie wolności.

Foto: © Agata Pawłowska – Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

więcej zdjęć: www.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl

SYGNATARIUSZAMI APELU SĄ:

Tadeusz Pilat – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
Teresa Berezowski – Rada Polonii Świata,
Frank Spula – Kongres Polonii Amerykańskiej,
Bożena Kamiński – Kongres Polonii Amerykańskiej,
Jolanta Tatara – Kongres Oświaty Polonijnej,
Waldemar Tomaszewski – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin,
Emilia Chmielowa – Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
Andżelika Borys – Związek Polaków na Białorusi.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.