Polonijny Rodzic na 6

 Portland, wrzesień 2019 

Do szkół polonijnych na całym świecie 

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, 

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału w III edycji konkursu pt. “Polonijny Rodzic na 6”- 2020. Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno- Oświatową “Szkoła Polska” w Portland w ramach XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland w 2018 roku i cieszył się dużą popularnością. W tym roku pomysłodawcy konkursu chcieliby rozszerzyć zasięg konkursu by objął rodziców szkół polonijnych na całym świecie. 

Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między nauczycielami, rodzicami, uczniami i środowiskiem w jakim działa szkoła. Nauczyciele przekazują wiadomości, dokształcają się i wzbogacają swój warsztat metodyczny. Uczniowie uczą się ojczystego języka, polskich tradycji i kultury. Rodzice są bardzo ważnym i nieodzownym filarem szkół polonijnych. Zapisują swoje dzieci do szkół polonijnych, aby kontynuować pielęgnowanie polskości, języka, tradycji i kultury. Dzięki pomocy rodziców, szkoły polonijne mogą prężniej działać i oferować bardziej interesujący program dla uczniów. Dlatego konieczne jest wyróżnienie rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie “Polonijny Rodzic na 6- 2020”. 

Z wyrazami szacunku, 

“Szkoła Polska”w Portland 

Kongres Oświaty Polonijnej 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.