Powódź w Comblain-la Tour

Zarząd Kongresu Oświaty Polonijnej z obawą śledzi sytuację w Belgii, gdzie ponad 60 polskich dzieci z powodu powodzi ucierpiało w ośrodku wczasowym Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la Tour w Walonii. Wspieramy organizatorów kolonii dla dzieci polonijnych wierząc, że sytuacja atmosferyczna zmieni się z obecnego zagrożenia, a uczestnicy kolonii powrócą do swoich domów bezpiecznie. 

Życzymy organizatorom kolonii – Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, wielu sił w tak trudnym dla Was okresie. Łączymy się z Wami myślami.

Zarząd Kongresu Oświaty Polonijnej

Więcej informacji na: //www.facebook.com/PolonijnaAgencjaInformacyjna/posts/968616237048949

//www.facebook.com/PolonijnaAgencjaInformacyjna/posts/968616237048949
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.