„Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”

„Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”

23 październik 2014 | Autor: ORPEG | www.orpeg.pl

W dniu 23 października 2014 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą organizuje seminarium pt: „Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”. Podczas seminarium chcemy zająć się szeroko rozumianą problematyką wspierania i reintegracji młodzieży powracającej do polskiego systemu edukacji – do szkół i na studia, a tym samym poświecić naszą uwagę potrzebom uczniów, rodziców i nauczycieli działających po „odwrotnej stronie mobilności”, czyli zjawiskom, które towarzyszą wzrastającej mobilności zawodowej i edukacyjnej, wspieranej  m.in. przez programy i inicjatywy Unii Europejskiej. Wspólnie z partnerami z instytucji rządowych i samorządowych oraz środowisk akademickich i oświatowych ORPEG chciałby  kontynuować rozwijanie narzędzi wsparcia dla osób powracających, ze szczególnym uwzględnieniem  poradnictwa edukacyjnego i zawodowego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracujących z uczniami migrującymi za granicą i w Polsce.

Zapraszamy do śledzenia transmisji on-line na naszej platformie Otwarta Szkoła: //to.otwartaszkola.pl/seminarium_powroty

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.