Prezydium

Prezydium Kadencja 2018-2022

kontakt z Prezydium: prezydium@kop-pl.com

Prezes:
Wiceprezes:
Wiceprezes:
Członek Zarządu:
Członek Zarządu:
Sekretarz:

dr Jolanta Tatara – j.tatara@kop-pl.com
Anna Dunajewski – a.dunajewski@kop-pl.com
Agnieszka Zając – a.zajac@kop-pl.com
Hanna Sand – h.sand@kop-pl.com
Ewa Miżejewska – e.mizejewska@kop-pl.com
Iwona Malinowski – i.malinowski@kop-pl.com

Możliwość komentowania została wyłączona.