Program VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

VII ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH  

Ostróda 1-4 czerwca 2017r.

01 czerwca 2017 r. (czwartek)

WIZYTY STUDYJNE I INAUGURACJA VII ŚWIATOWEGO ZJAZDU NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

09.30 Wyjazd z Ostródy do Gietrzwałdu.

10.30 Msza św. odprawiona w intencji nauczycieli, uczniów i rodziców szkół polskich z zagranicy przez J.E. Metropolitę Warmińsko – Mazurskiego ks. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego . Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie. *

12.00 Historia Warmii w pigułce, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk Degustacja tradycyjnych potraw warmińskich. Karczma warmińska w Gietrzwałdzie *

UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU

Zamek w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 22

15.30 Powitanie uczestników oraz zaproszonych gości

 • Wystąpienia przedstawicieli organizatorów
 • Wystąpienia współorganizatorów, członków komitetu honorowego instytucji współfinansujących oraz gości honorowych
 • Wystąpienia przedstawicieli uczestników
 • Uroczyste otwarcie zjazdu pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

17.00            GALA WRĘCZENIA NAGRÓD POLONIJNEGO NAUCZYCIELA ROKU

18.30             Uroczysta kolacja, Willa Port, Ostróda

02 czerwca 2017 r. (piątek ) Zamek w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22

KONFERENCJA

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ W SZKOLE POLONIJNEJ I POLSKIEJ ZA GRANICĄ

Sesja I ( 9.00-11.00)

Priorytety wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych , rządowych i pozarządowych na rok 2017.

Wystąpienia przedstawicieli Sejmu, Senatu, MEN, MSZ.

 • SWP – Dariusz Piotr Bonisławski
 • KOP – dr Jolanta Tatara

Sesja II (11.30 – 13.00)

FUNDAMENTY TOŻSAMOŚCI – HISTORIA

 • Edukacja historyczna a budowanie tożsamości człowieka, prof. dr hab. Jan Żaryn, UKSW, senator RP
 • Jak skutecznie uczyć o niepodległości?, Barbara Gołębiowska, kierownik zespołu edukacyjnego Muzeum Piłsudskiego

Sesja III (15:00 – 18:00)

FUNDAMENTY TOŻSAMOŚCI – KULTURA

 • Rola kościoła w kształtowaniu tożsamości Polaków na Wchodzie, Ks. Józef Aszkiełowicz, Litwa
 • Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna kształtująca młodego człowieka, dr Faustyna Mounis, psycholog, trener ODN SWP, Francja
 • Quo vadis? – Dojrzewanie na emigracji, Stella Strzemecka, socjolog, UJ, trener ODN SWP, Kraków

18.30 sesja wyjazdowa – Muzeum Budownictwa Lądowego w Olsztynku

 • Muzeum Budownictwa Lądowego w Olsztynku – historia i teraźniejszość, Ewa Wrochna – dyrektor muzeum
 • Inauguracja projektu „Zaścianek Kresowy – Ocalić od zapomnienia” (rozpoczęcie starań o włączenie do istniejącej ekspozycji muzealnej budynków zaścianka szlacheckiego, będących logicznym uzupełnieniem przeniesionej w ramach przyjazdów repatriacyjnych na teren Warmii i Mazur, kresowej kultury materialnej i duchowej oraz miejscem edukacji historycznej dla uczniów szkół z regionu.)

 3 czerwca 2017 (sobota)

Sesja IV (9:00 – 10:30)

FUNDAMENTY TOŻSAMOŚCI – JĘZYK

 • Tożsamość narodowa a język, prof. dr hab. Bogdan Walczak, językoznawca, UAM, Poznań
 • Kto ma język, ten ma… tożsamość – o konieczności kształcenia językowego w szkołach polonijnych, dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ, językoznawca, Kraków
 • Zanikanie języka zanikaniem polskości?, dr Bożena Nowicka – McLees, językoznawca, Uniwersytet Loyola, Chicago

Sesja V (11:00 – 13:30)

UCZYMY JAK UCZYĆ! – FILOZOFIA I SPOSOBY WSPARCIA METODYCZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ ODNSWP NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

 • Akademia Dwujęzyczności – Katarzyna Czyżycka, logopeda, trener ODN SWP
 • Od A1 do C2 – Akademia Biegłości Językowej – dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ, językoznawca, ekspert ODN SWP
 • Lokalne Ośrodki Metodyczne – Alicja Nawara, doradca metodyczny LOM Chicago
 • Projekt edukacyjny w pracy szkół polonijnych i polskich z zagranicy – Zenka Bańkowska, specjalista ds. projektów, trener ODN SWP
 • Polonijna Poradnia Metodyczna – dr Faustyna Mounis, psycholog, trener ODN SWP
 • Szkolenia online – Katarzyna Czyżycka, logopeda, trener ODN SWP

Sesja VI – warsztatowa – warsztat do wyboru (15:00 – 16:30)

 • Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym?, dr Faustyna Mounis, psycholog, trener ODN SWP
 • Twórcy niepodległości – warsztaty dla nauczycieli, Olga Tumińska , IPN

Sesja VII – warsztatowa – warsztat do wyboru (16:30 – 18:00)

 • Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu polonijnym, Agata Zakrzewska – Okrojek, lektor j. polskiego jako obcego, trener ODN SWP
 • Szkolny start – wspomaganie uczniów polonijnych w adaptacji społecznej, Stella Strzemecka, UJ, socjolog, trener ODN SWP

RÓWNOLEGLE

Spotkanie Członków KOP na Zamku w Ostródzie.

4 czerwca 2017 (niedziela)

Sesja VII (10:00 – 12:00)

PODSUMOWANIA I UCHWAŁY

*Organizatorzy zastrzegają, że program może ulec zmianie.

* ODN SWP – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

PROGRAM do pobrania w wersji Word…

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.