Program

Program II Zjazdu KOP

PROGRAM II ZJAZDU KONGRESU OŚWIATY POLONIJNEJ KRAKÓW, 17 – 20 LIPCA 2015 r.

Piątek, 17.07 przyjazd, zakwaterowanie, inauguracja

 • Wystąpienie pana Jacka Jurkowskiego – Przewodniczącego Kongresu Oświaty Polonijnej
 • Wystąpienie Dr hab. Piotra Horbatowskiego – Dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Spotkanie inauguracyjne przedstawicieli KOP z zaproszonymi gośćmi.

Sobota,  18.07 obrady plenarne KOP

 • Sesja I – wyborcza/ wybór nowych władz
 • Sesja II – konstytucyjna/ aktualizacja i przyjęcie poprawek do statutu
 • Sesja III – programowa/ działania na przyszłość
 • Sesja IV – kulturalna/ spektakl teatralny w jednym z krakowskich teatrów

Niedziela, 19.07 zajęcia lektoratowe w Centrum Języka i Kultury Polskiej w
Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego “Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych”

 • Podstawy psychologiczne dydaktyki wielokulturowości;
 • Metodyka nauczania podsystemów języka; kształcenie i rozwijanie kompetencji fonologicznej i leksykalnej uczniów;
 • Metodyka nauczania sprawności językowych: kształcenie i rozwijanie językowych działań receptywnych oraz diagnoza stopnia ich opanowana przez uczniów;
 • Metodyka nauczania sprawności językowych: kształcenie i rozwijanie kompetencji gramatycznej uczniów; rozwijanie działań produktywnych , interakcyjnych i mediacyjnych oraz diagnoza stopnia ich opanowania przez uczniów.
 • Moduł menedżerski; tworzenie nowych szkol za granica, zarządzanie i organizacja polonijna szkołą, zasady dokształcania nauczycieli za granica -system kredytów.

Poniedziałek, 20.07 indywidualne konsultacje metodyczno-przedmiotowe, wizyta w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Alternatywne metody nauki kultury, historii i wiedzy o Polsce w ramach zajęć muzealnych w Zamku Królewskim na Wawelu (Państwowe Zbiory Sztuki)
 • Polskie symbole narodowe: godło, herb, chorągiew, flaga- tradycja i współczesność
 • Nowe formy i techniki nauczania historii: muzea, gry edukacyjne, gry terenowe
 • Żołnierze wyklęci: zbrojne podziemie antykomunistyczne w Polsce po 1945r. – zarys dziejów i przywracanie pamięci.
 • Oficjalne zakończenie II Zjazdu KOP.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów metodycznych.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.