Projekt Polskiej Akademii Umiejętności

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do uchwały I Kongresu Polskich Towarzystw na Obczyźnie z września 2005 roku, Polska Akademia Umiejętności przystąpiła do tworzenia “Forum Informacyjnego Polskich Stowarzyszeń i Organizacji Naukowych i Kulturalnych na Obczyźnie”. Organizacje kulturalne rozumiemy szeroko, włączając w ich grono również organizacje zawodowe wspierające Polaków na obczyźnie. Forum będzie nie tylko cenną bazą danych na temat polskich organizacji promujących i wspierających działalność naukową i kulturalną Polaków na całym świecie, ale również platformą ułatwiającą obieg informacji. Ponadto, na forum zawarte zostaną wiadomości na temat odbywających się w Polsce spotkań dotyczących sytuacji Polonii na świecie, jak również na temat inicjatyw władz polskich dotyczących wspierania Polaków za granicą.

W celu stworzenia Forum został powołany przez Radę PAU Komitet, który będzie czuwał nad jego organizacją i funkcjonowaniem. W skład Komitetu wchodzą: sekretarz generalny PAU prof. dr hab. Jerzy Wyrozum ski (UJ); członek PAU, Prezes Oddziału “Wspólnoty Polskiej” w Krakowie, prof. dr hab. Zygmunt Kolenda (AGH) oraz i zastępca przewodniczącego Komisji do Badań Diaspory Polskiej PAU, prof. dr hab. Adam Walaszek (UJ).

Komitet przyjął następujące założenia: PAU utworzy portal internetowy www.ptnobczyzna. krakow.pl do którego zostaną włączone wszystkie działające na obczyźnie polskie organizacje naukowe i kulturalne, które wyrażą chęć uczestnictwa w nim. W portalu znajdą się podstawowe dane o organizacjach oraz zakresie ich działalności. Ponadto, organizacje zyskają możliwość zamieszczania na stronie internetowej bieżących informacji o przebiegu realizacji swoich przedsięwzięć naukowych i kulturalnych. Za pośrednictwem Forum będą one mogły zapraszać przedstawicieli innych organizacji do uczestnictwa w spotkaniach, takich jak: kongresy, posiedzenia naukowe, konferencje, wystawy czy festiwale. Zyskają również sposobność informowania o świeżych wydawnictwach, a także o napływie artykułów’ i prac naukowych do kolejnych publikacji. Będą one na bieżąco dostępne dla wszystkich zainteresowanych. N a koniec roku bylibyśmy gotowi utrwalać roczną zawartość portalu na płytce CD lub w formie papierowej, w miarę potrzeby nawet w formie książkowej.

Chcielibyśmy gorąco zachęcić do wypełnienia załączonej ankiety dotyczącej działalności Państwa organizacji, wyrażenia zgody na zamieszczanie tych informacji na Forum oraz podjęcia z nami współpracy w kwestii współtworzenia proponowanego portalu. Ze względy na fakt, iż poniższa ankieta ma nadal charakter roboczy, chcielibyśmy zapytać, czy uważają Państwo, że zaproponowane elementy bazy danych są wystarczające. Chcielibyśmy również wiedzieć, czy w razie deklaracji uczestnictwa w portalu są Państwo gotowi przekazywać bieżące dane o działalności swoich organizacji. Będziemy również wdzięczni za· polecenie nam organizacji, które według Państwa powinny być zaproszone do współpracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, które pozwolą ulepszyć nasz program.

Z wyrazami poważania
Prezes PAU
Prof. Andrzej Białas

//pau.krakow.pl/

Poniżej do pobrania ankiety, wystarczy ją wypełnić tylko raz w preferowanym języku i odesłać na adres ptnobczyzna(at)pau.krakow.pl :

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.