PROJEKT “SZKOŁA 6.0”

Poznaj nowy projekt Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

PROJEKT “SZKOŁA 6.0”

 • to platforma współpracy polskich i polonijnych środowisk oświatowych;
 • to nietuzinkowa okazja do nawiązania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości edukacji;
 • to wyjątkowa szansa do poszerzenia wiedzy o Polsce, polskiej kulturze, historii i języku polskim poza granicami kraju,
 • to możliwość popularyzowania w społeczeństwie polskim wiedzy o Polonii, jej historii i dokonań Polaków żyjących za granicą;
 • to nawiązanie do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym i jednocześnie do liczby Polaków mieszkających w kraju i za granicą szacowanej na 60 milionów;
 • to symboliczne podkreślenie wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania
 • ducha polskości.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie placówki polskie i polonijne oraz placówki oświatowe działające w Polsce, którym zależy na wszechstronnym rozwoju młodego człowieka i budowaniu tożsamości narodowej.

Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową, działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego w celu rozwijania współpracy Polonii i Polaków za granicą z Ojczyzną w każdej dziedzinie życia społecznego. Zaufało nam wiele milionów Polaków na całym świecie.

CELE PROJEKTU

 • Podnoszenie jakości pracy oraz rozwój polonijnych i polskich placówek oświatowych.
 • Popularyzowanie wiedzy o Polsce, polskiej kulturze, historii i języku polskim poza granicami kraju.
 • Popularyzowanie w polskich szkołach wiedzy o Polonii i jej historii oraz działalności Polaków żyjących za granicą.
 • Wymiana doświadczeń placówek partnerskich.
 • Wspieranie w rozwoju psychofizycznym i społecznym dzieci i młodzieży poprzez aktywizację, współpracę, inicjatywy oraz działania edukacyjno-wychowawcze.
 • Zdobycie Certyfikatu

WSPÓŁPRACA BEZ GRANIC!

To partnerzy określają formy realizacji współpracy, zyskując nieograniczone możliwości działania, np.

 • wspólny program lub plan działań,
 • wsparcie metodyczne i opieka merytoryczna,
 • wymiana doświadczeń połączona z poszukiwaniem nowych rozwiązań i inspiracji,
 • innowacje pedagogiczne i nowatorskie metody aktywizujące uczniów,
 • inicjatywy edukacyjne i wydarzenia artystyczno-kulturalne,
 • projekty edukacyjne i działania prospołeczne,
 • dobre narzędzia i praktyki,
 • zjazdy i konferencje metodyczne,
 • wizyty studyjne i staże metodyczne,
 • kursy, warsztaty,szkolenia,
 • i wiele, wiele innych…

…kreowanych przez naszą wyobraźnię!

Rozpoczęcie współpracy

 • Zarejestruj się na platformie: www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60.
 • W czasie oczekiwania na akceptację zgłoszenia, przejrzyj bazę szkół, które już się zgłosiły.
 • Wybierz preferowaną szkołę z bazy i wyślij do niej “Deklarację współpracy”.
 • Poczekaj na odpowiedź placówki.
 • Zaakceptuj przesłany przez koordynatora link do Waszego miejsca na platformie Szkoła 6.0, gdzie będziecie mogli się poznać i wspólnie działać!

Krótki film reklamujący naszą inicjatywę znajduje się pod adresem:  //www.youtube.com/watch?v=P8pm8YrOCwQ&feature=youtu.be

Publikacja on-line:  //issuu.com/poszukiwaczeduinspiracji/docs/szko_a_6.0

Szczegółowe informacje o projekcie (regulamin projektu, formularz zgłoszenia, zasady udziału, baza szkół) odnajdziecie Państwo na stronie: www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60  

Jesteśmy również w social mediach: www.facebook.com/SWP.Szkola6.0  

//wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=6938&fbclid=IwAR3f3NEwBde2gc6poQJen12_6DvZUxiWIb1PH9bWNAi4B2Jy2FybLxGQWko


Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.