Reakcja Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii

Apel Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii w sprawie dyskryminacji dzieci polskich przez państwo polskie.

Polska Macierz Szkolna w Irlandii.
Altogether School
41 Dominick Street Lower
Dublin 1
Ireland

Dublin, 03.10.2012

Do :
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk
Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
Minister Spraw Zagranicznych  Radosław Sikorski
Minister Finansów  Jan Vincent – Rostowski

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz
Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie Marcin Nawrot
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie  Katarzyna Smoter

Członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Dyrektor Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą  Magdalena Bogusławska

Apel w sprawie dyskryminacji dzieci polskich przez państwo polskie

Szanowni Państwo,
W imieniu rodziców, dzieci polskich, nauczycieli oraz obywateli pochodzenia polskiego zamieszkujących w Republice Irlandii zwracam się do Państwa z apelem w sprawie dotkliwej niesprawiedliwości, która spotyka nasze dzieci.

W Irlandii do 2006 roku powstało pięć szkół polskich – szkolnych punktów konsultacyjnych, które państwo polskie objęło troskliwą opieką – dzieci uczą się tam bezpłatnie. W szkolnych punktach konsultacyjnych uczy się zaledwie 2800 uczniów spośród 22000 polskich dzieci będących w wieku szkolnym, aktualnie przebywających

na terenie Irlandii. Szkoły te są również dofinansowywane z innych niż Ministerstwo Edukacji Narodowej źródeł (np. ze składek rodziców na tak zwany komitet rodzicielski czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środków konsularnych). Przekazywane środki finansowe gwarantują tym placówkom uprzywilejowaną pozycję w stosunku do pozostałych szkół, a ich uczniom zapewniają szerokie możliwości kształcenia w języku polskim bez konieczności ponoszenia obciążeń materialnych. Ponadto uczniowie szkolnych punktów konsultacyjnych mogą pochwalić się świadectwem szkolnym, które zgodnie z prowadzoną przez ich kierowników propagandą, jest świadectwem o mocy klasyfikacyjnej. W istocie dewaluuje to wartość innych ośrodków polskiej edukacji, które funkcjonują w Republice Irlandii, a przede wszystkim – nie jest zgodne z prawdą.

Szkoły społeczne wobec tak jaskrawej niesprawiedliwości w przydziale środków z trudnością mogą się utrzymać. Bezpłatna nauka w szkolnych punktach konsultacyjnych sprawia, że rodzice regularnie przenoszą dzieci do placówek, w których utrzymaniu partycypuje państwo polskie i instytucje pozarządowe. Recesja powoduje stały spadek dochodów polskich rodzin w Irlandii. Od kilku lat przedstawiciele polskiego rządu obiecują, że sytuacja ta ulegnie poprawie. Niestety żadne działania nie są podejmowane, a tym samym nasze dzieci oraz dzieci pozostające poza nauczaniem języka polskiego są niezmiennie przez państwo polskie dyskryminowane. Na skutek niesprawiedliwości w podziale pomocy materialnej ze strony ministerstwa wiele nowych polskich szkół musiało zostać zamkniętych, wiele polskich dzieci przestaje mówić, czytać, pisać, myśleć w języku ojczystym.

Szkoły są dla naszych uczniów czymś więcej niż ośrodkami edukacji w języku polskim. Pozwalają dzieciom, choć przez kilka chwil w tygodniu, poczuć się swobodnie, być u siebie. Dzieci przeżywają w szkołach wspaniałe chwile podczas uroczystości zabaw i imprez okolicznościowych organizowanych dla nich. Zamknięcie takiej szkoły, z powodu braku wsparcia czy nierównej konkurencji jest każdorazowo niepowetowaną stratą nie tylko dla dzieci, ale dla polskich środowisk, które z trudnością integrują się ze sobą z dala od kraju.

Zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie natychmiastowych działań, w sprawie naprawienia tak krzywdzącej sytuacji, w jakiej znalazły się nasze dzieci. Uważam, że wprowadzenie zmian jest tylko kwestią dobrej woli ze strony rządu i

z pewnością nie wymaga wieloletnich prac nad zmianami ustaw. Stopniowe uspołecznianie szkolnych punktów konsultacyjnych w Irlandii jest możliwe. Już w 2009 roku przy wielu z nich powstały stowarzyszenia prowadzące zerówki dla dzieci 6-letnich, równie dobrze mogą one przejąć prowadzenie pozostałych klas, podobnie jak ma to miejsce w naszych szkołach. Podobnie, jeśli szkoła jest kompleksowo finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie powinna być uprawniona do ubiegania się o dodatkowe środki np. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To także nie wymaga od Państwa skomplikowanych zmian legislacyjnych, tylko racjonalnego podejścia do podziału pieniędzy pochodzących ze skarbu państwa.

Wierzę, że dostrzegają Państwo konieczność podjęcia natychmiastowych działań, a w związku z tym w odpowiedzi na nasz apel nie padną kolejne niejasne, powtarzające się od kilku lat, obietnice. Ufam, iż w świetle zapisów “Planu MSZ na rok 2013” zechcecie Państwo przedstawić plan i ramy czasowe swoich działań na rzecz likwidacji dyskryminacji dzieci polskich stosowanej przez państwo polskie w obliczu prawa.

Z wyrazami szacunku,

Marta Szutkowska-Kiszkiel
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.