Relacje – VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

swiatowy-zjazd-1-768x384„Wschód, Zachód – Łączy nas Polska” – VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

„Wschód, Zachód – Łączy nas Polska” pod tym hasłem odbył się w Ostródzie już VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Organizatorem Zjazdu było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W tym roku oficjalnie KOP został partnerem merytorycznym. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła również małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

Tegoroczny Zjazd, to było wielkie przedsięwzięcie, w którym wzięło udział 100 nauczycieli, pedagogów i działaczy polonijnych reprezentujących blisko 30 krajów z całego świata i 5 kontynentów. Kongres Oświaty Polonijnej był dzielnie reprezentowany przez licznie przybyłych przedstawicieli, radę naczelną i prezydium.

Konferencje, warsztaty i spotkania w kuluarach przyniosły wiele cennych i wartościowych korzyści dla oświaty polonijnej i dla KOP. Wymieniając się doświadczeniami związanymi z organizacją nauczania języka polskiego za granicą, nauczyciele i pedagodzy podkreślali konieczności ciągłego dokształcania się i podtrzymywania pasji w polonijnym uczeniu.

Uroczystego otwarcia w sali zamku krzyżackiego w Ostródzie dokonała Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, która zrezygnowała z oficjalnego tonu zwracając się do zebranych nauczycieli słowami „Drodzy nauczyciele”. W swojej wypowiedzi Pani minister podkreśliła, że ma ogromny szacunek wobec pracy nauczycieli polonijnych, dla rodziców posyłających dzieci do polonijnych szkół, dla osób organizujących oświatę. Zadeklarowała także, że rola nauczyciela polonijnego zostanie doceniona także m.in. poprzez umożliwienie awansu zawodowego pracującym w szkołach polonijnych. czytaj… Pani minister potwierdziła także, że trwają prace nad wprowadzeniem ulg komunikacyjnych dla polonijnych uczniów o co środowisko polonijne starało się od lat. Ważnym elementem jest również zapewnienie pomocy dla powracających do polskiego systemu edukacji uczniów. Temat powrotów do kraju pojawiał się nieraz w wystąpieniach, działania polskich instytucji jak i polonijnej oświaty powinny te powroty ułatwić. Inaugurację uświetniły występy muzycznego duetu ICASduo Valerio Celentano – gitara i Anna Katarzyna Ir – śpiew oraz porywający do tańca cudny występ zespołu pieśni i tańca uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Kortowo”, który przeniósł wszystkich uczestników z sali krzyżackiej w klimaty przedwojennej Warszawy.

W kolejnych dniach zjazdu można były wysłuchać ciekawych wykładów m.in.:

  • prof. dr hab. Haliny Grzymały – Moszczyńskiej z UJ na temat dynamiki tożsamości dzieci i młodzieży pokazała jak istotna jest rola nauczycieli i rodziców w odnalezieniu własnej tożsamości dzieci emigrantów,
  • Jolanty Tatary, prezydent KOP, która mówiła między innymi o roli organizacji polonijnych w systemie wspierania oświaty polskiej poza granicami,
  • pani Stelli Strzemeckej, która prezentowała wyniki badań dzieci polskich migrantów z Norwegii,
  • pani Agnieszki Zając skarbnik KOP, która prezentowała wpływ i rolę nauczyciela polonijnego z ciekawym filmem na zakończenie prelekcji.

O ofercie dla edukacji polskiej za granicą przedstawiciele instytucji państwowych, można było wysłuchać prezentacji:

  • Grzegorza Chorąży, zastępcy dyrektora DSW,
  • Joanny Wójtowicz, wicedyrektor ORPEG.

Dariusz Piotr Bonisławski – wiceprezes SWP, przedstawiał oferty kluczowych projektów ODNSWP wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych. Interesująca wydaje się ciekawa oferta studiów podyplomowych dająca kwalifikacje nauczania języka polskiego, jako obcego. Studia rozpoczną się w najbliższym czasie, a organizowane będą zarówno w Polsce, jak i za granicą. Akademia Polskości to kolejna ciekawa i nowatorska oferta. Przedstawiono także efekty pilotażowego projektu Lokalnych Ośrodków Metodycznych, który ma być kontynuowany i poszerzony na inne kraje. Kolejne szkolenie Liderów odbędzie się już w wakacje w Ostródzie. Informacje na stronie www.odnswp.pl

VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych bogaty był również od strony kulturalnej. Nie zabrakło atrakcji a uczestnicy mogli wybrać spektakl w ostródzkim amfiteatrze „Operetki czar” w wykonaniu Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej lub rozkoszować się dźwiękiem natury w trakcie rejsu statkiem po malowniczym jeziorze Drwęckim. Nie zabrakło też pikniku, połączonego z czytaniem Sienkiewicza i pieczonym dzikiem. Strefa kibica była wyjątkowo silnym elementem wiążącym przybyłych pedagogów.

W historię Zjazdu wpisały się, tak zwane Sesje Wieczorne, w trakcie których uczestnicy spotykali się na dalszych, nocnych Polaków rozmowach. Spotkania te zaowocowały wieloma, nowymi międzynarodowymi znajomościami. Prezydent KOP Jolanta Tatara na zakończenie Zjazdu postulowała w imieniu uczestników o wydłużenie na czas Zjazdu Nauczycieli Polonijnych ostródzkich nocy.

Kongres Oświaty Polonijnej pragnie gorąco i w tym miejscu podziękować gospodarzom- zarówno panu prezesowi Dariuszowi Bonisławskiemu, jak i pani dyrektor Domu Polskiego w Ostródzie Małgorzacie Czeczora oraz wszystkim pracownikom za życzliwość i iście polską gościnę, która pozostanie w naszej pamięci. Prezes Piotr Bonisławski na koniec Zjazdu zadeklarował chęć organizowania kolejnych zjazdów wspólnie z Kongresem Oświaty Polonijnej, zapowiada się dobry początek długoletniej współpracy.

Tekst:

Tomasz Karawajczyk – Wiceprezydent KOP

Agnieszka Lonska – Prezes Forum Polskich Szkół w Holandii

Fot. Aleksandra Buda

Ostroda 2016

fot. Aleksandra Buda

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.