Rodzic na 6

Portland, marzec 2019

Do szkół polonijnych na całym świecie

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału w II edycji konkursu pt. “Rodzic na 6”.  Konkurszostałzainicjowany przez Komisję Kulturalno- Oświatowa “Szkoła Polska” w Portland w ramach  XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland w 2018 roku i cieszył się dużą popularnością. W tym roku pomysłodawcy konkursu chcieliby rozszerzyć zasięg konkursu by objął rodziców szkół polonijnych na całym świecie.

“Rodzic na 6” jestspecjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców Szkół Polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między nauczycielami, rodzicami, uczniami i środowiskiem w jakim działa szkoła. Nauczyciele, przekazują wiadomości, dokształcają się i wzbogacają swój warsztat metodyczny. Uczniowie, uczą się ojczystego języka, polskich tradycji i kultury. Rodzice natomiast są bardzo ważnym i nieodzownym filarem szkół polonijnych. Zapisują swoje dzieci do szkół polonijnych, aby kontynuować pielęgnowanie polskości języka, tradycji i kultury. Dzięki pomocy rodziców szkoły polonijne mogą prężniej działać i oferować bardziej interesujący program dla uczniów. Dlatego konieczne jest wyróżnienie rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie “Rodzic na 6”.

Z wyrazami szacunku,

“Szkoła Polska”w Portland

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.