Rodzina polonijna – zapraszamy do udziału w konkursie

Rodzina polonijna – zapraszamy do udziału w konkursie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza szkoły – zarówno te w kraju, jak i poza granicami, do składania wniosków w konkursie „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami

„Rodzina polonijna” to dwuletni konkurs realizowany w latach 2017 i 2018. Celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie relacji między uczniami i nauczycielami szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim, a uczniami i nauczycielami szkół w Polsce. Konkurs będzie obejmował realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z:

  • upamiętnieniem wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwalaniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości,
  • upowszechnianiem polskiego dziedzictwa narodowego, sylwetek wybitnych Polaków, w tym na emigracji i postaci polskiego pochodzenia zasłużonych dla społeczności lokalnych w kraju zamieszkania Polonii i Polaków oraz ich dorobku w różnych dziedzinach życia. Dotyczyć będzie również sylwetek patronów, a także ich działalności ustanowionych przez Sejm RP na lata 2017 i 2018 oraz tradycji i zwyczajów związanych z rokiem polskim.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla zleceniobiorców wyłonionych w konkursie wynosić będzie odpowiednio 1 500 000 zł w 2017 r. i 1 500 000 zł w 2018 r.

Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz prowadzonych przez organizacje społeczne Polaków za granicą, którzy uczą się języka polskiego, historii i geografii oraz uczniowie szkół w Polsce, a także ich nauczyciele.

Przedsięwzięcia edukacyjne mogą być realizowane m.in. przez wystawy, konkursy, gry interaktywne, quizy wiedzy o niepodległej Polsce, gry miejskie, warsztaty dziennikarskie, zajęcia teatralne, warsztaty szkolnych zespołów tanecznych i chórów, plenery malarskie lub warsztaty filmowe.

Wnioski w konkursie mogą składać:

  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Termin składania wniosków: do 16 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdą można uzyskać tutaj
Zapraszamy serdecznie do udziału!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.