ROP wznawia swoją działalność

Posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej z udziałem minister edukacji narodowej

28 październik 2014 | Autor: MEN | www.men.gov.pl

Posiedzenie_Rady_Oświaty_Polonijnej_z_udziałem_minister_edukacji_narodowej_max– Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie, w którym obecni są Polacy – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej.

– Doceniamy wagę prężnych działań przedstawicieli Rady – dodała minister edukacji narodowej, która powołała dzisiaj nowy skład Rady. – Jednym z nich jest chęć objęcia nauką języka polskiego jak największej liczby dzieci emigrantów – powiedziała szefowa MEN.

Minister wyraziła wdzięczność dla nauczycieli polonijnych prowadzących nauczania na całym świecie.

Członkowie Rady podkreślali konieczność działań na rzecz jak najwyższej jakości polskiej edukacji za granicą. – Tylko taka edukacja sprawi, że dzieci emigrantów z kolejnych pokoleń będą chętnie się uczyć języka swoich przodków – mówili.

Do zadań Rady Oświaty Polonijnej należy m.in: przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą i przedstawianie propozycji rozwiązań w tym obszarze. Rada konsultuje też projekty aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w tym zakresie.

Obecna na posiedzeniu wiceminister edukacji – Ewa Dudek omówiła działania ministerstwa na rzecz wspierania oświaty polonijnej, zaś członkowie Rady omówili problemy z jakimi stykają się ich szkoły. Podczas spotkania szukano rozwiązań, które pomogą usprawnić pomoc strony rządowej w rozwijaniu polonijnej oświaty.

Podczas dzisiejszego spotkania o rosnącym zainteresowaniu nauką języka polskiego mówiła m.in. Dorota Andraka, członek Rady z USA. – Odpowiednio wysoki poziom edukacji polonijnej w USA uzyskujemy dzięki pomocy płynącej z ministerstw edukacji narodowej oraz spraw zagranicznych – podkreślała.

O dużym popycie na lekcje językowe wśród osób posiadających Karty Polaka na Białorusi mówiła Andżelika Borys. – Wielu mieszkańców Białorusi chętnie uczestniczy w tych lekcjach, które na terenie tego kraju realizowane są nawet przez prywatne podmioty – powiedziała.

Jak się okazuje, lekcje języka polskiego cieszą się powodzeniem także w Argentynie. Pochodzący z tego kraju członkowie Rady Oświaty podkreślali konieczność zatrudniania większej liczby nauczycieli oraz zwiększania ich kwalifikacji.

Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej do tzw. małej matury z języka polskiego przystępowało koło 400 dzieci. Obecnie w tym samym egzaminie uczestniczy ich blisko pięć tysięcy.

Wielkim zainteresowaniem nauczanie języka polskiego cieszy się też w Paryżu. W ubiegłym roku w stolicy Francji zorganizowano polskie dyktando, w którym uczestniczyło trzy tysiące osób.

W posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej uczestniczyli jej członkowie z m.in. USA, Belgii, Białorusi, Litwy, Łotwy, Francji, Argentyny, Rosji, Kanady, Niemiec i Belgii.

Galeria zdjęć

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

W skład ROP wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – Pani Ewa Dudek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
2) członkowie Rady:

 1. Pani Dorota Andraka, Centrala Polskich Szkół Dokształcających, USA,
 2. Pani Teresa Arszagi vel Harszagi, Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II, Belgia,
 3. Pani Andżelika Borys, Związek polaków, Białoruś,
 4. Pan Victor Bustos, Stowarzyszenie Nueva Polonia, Argentyna,
 5. Pan Jacek Jurkowski, Kongres Oświaty Polonijnej, Szwecja,
 6. Pani Małgorzata Lasocka, Szkoła Przedmiotów Ojczystych, Wielka Brytania,
 7. Pan Konrad Leszczyński, Szkolny Punkt Konsultacyjny w Paryżu, Francja,
 8. Pani Agnieszka Lonska, Forum Polskich Szkół, Holandia,
 9. Pani Marina Lukas, Stowarzyszenie Polaros, Federacja Rosyjska,
 10. Pani Iwona Malinowski, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Kanada,
 11. Pan Josef Malinowski, Polska Macierz Szkolna, Niemcy,
 12. Pani Maria Małaśnicka-Miedzianogóra, Nordycka Unia Oświaty Polonijnej, Dania,
 13. Pani Ludmiła Pawlowski, szkoły w stanie Rio Grande do Sui, Brazylia,
 14. Pani Aleksandra Podhorodecka, Polska Macierz Szkolna, Wielka Brytania,
 15. Pan Andrzej Russ, Macierz Szkolna, Republika Czeska,
 16. Pani Iuliia Serkova, Zjednoczenie Nauczycieli Polskich, oddział w m. Chmielnicki, Ukraina,
 17. Pan Aleksander Sielicki, Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne Jedność, Federacja Rosyjska,
 18. Pani Halina Smulko, Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils, Łotwa,
 19. Pan Mirosław Szejbak, Forum Rodziców Szkół Polskich, Litwa,
 20. Pani Marta Szutkowska-Kiszkiel, Polska Macierz Szkolna, Irlandia,
 21. Pan Witalij Święcicki, Związek Polaków, Kazachstan,
 22. Pani Jolanta Tatara, Academic Quality Council, USA,
 23. Pan Jacek Junosza-Kisielewski – przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą,
 24. Pani Urszula Martynowicz – dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 25. Pani Anna Atłas – dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

§ 6. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, w szczególności ekspertów i specjalistów, przedstawicieli urzędów i instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających w Polsce i za granicą na rzecz Polonii i Polaków za granicą.”

Otagowano .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.