spotkania

Harmonogram spotkań przedstawicieli Prezydium KOP:

  • Spotkanie 22 marca, 12.00 – 16.30, siedziba SWP w Warszawie

Na spotkaniu obecni byli:

Prezydium KOP Jacek Jurkowski, Józef Kwiatkowski, Marta Szutkowska-Kiszkiel

Zarząd Krajowy  SWP Piotr Bonisławski, Marek Różycki, Krzysztof Łachmański

Prezes Longin Komołowski nie był obecny ze względów zdrowotnych.

Omawiane sprawy:

– dotychczasowa działalność KOP;

– obszary, w których KOP oczekuje wsparcia i współpracy SWP;

– propozycje współpracy ze strony SWP.

Wstępnie wypracowany został plan współpracy na najbliższe miesiące:

– organizacja II Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej;

– pomoc SWP w zorganizowaniu spotkań z MSZ i MEN z przedstawicielami KOP oraz udziału KOP w obradach komisji sejmowej;

– pomoc w opracowaniu danych statystycznych dotyczących szkolnictwa, które mają być wsparciem merytorycznym w  rozmowach z rządem;

Przedstawiciele KOP spotkali się z bardzo życzliwym przyjęciem. Spotkanie było dobrze przygotowane. SWP traktuje KOP jako poważnego partnera, o czym świadczą złożone przez SWP konkretne propozycje wsparcia i współpracy.  Obie strony wyraziły chęć współpracy.

  • Spotkanie 4/7 września, Kraków, w trakcie IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

* w miarę możliwości strona będzie aktualizowana

Możliwość komentowania została wyłączona.