Spotkanie w Krakowie

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KOP – Kraków 25 – 27 lipca 2013 roku

W dniach 25 – 27 lipca 2013 odbyły się spotkania przedstawicieli: władz Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowanych przez prodziekana Collegium Medicum prof. Pawła Stręka, prof. dr hab. Władysława Miodunkę Dyrektora Katedry Języka Polskiego jako Obcego, dr hab. Piotra Horbatowskiego Dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, dr Agnieszkę Rabiej Dyrektora Szkoły Letniej Języka Polskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału w Krakowie prof. Zygmunta Kolendę wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Józefa Wróbla z Wydziału Polonistyki, pani Teresy Starmach Radnej Województwa Małopolskiego, Kazimierza Dobrzańskiego dyrektora Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Barbary Dudzik ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Kraków z przedstawicielami Kongresu Oświaty Polonijnej – wiceprezydentami dr Ewą Ronay, dr Jolantą Tatarą, skarbnikiem Martą Szutkowską-Kiszkiel oraz członkami Rady Nadzorczej dr Dorotą Andraką i Hanną Sand. Spotkania odbyły się na zaproszenie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, które wystąpiło z propozycją współpracy z Kongresem Oświaty Polonijnej. W dniu 25 lipca 2013 odbyły się obrady plenarne Kongresu Oświaty Polonijnej z gospodarzami na temat współpracy. Omówione zostały następujące tematy i propozycje umowy partnerskiej z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, w ramach którego realizowane mogą być:

  • Metodyczne szkolenia wyjazdowe młodzieży i nauczycieli.
  • Cykliczne spotkania prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej  – Kraków Uniwersytet Jagielloński.
  • Kursy przygotowawcze na studia medyczne dla młodzieży polonijnej.
  • Zniżki dla uczniów polonijnych rekomendowanych przez Kongres Oświaty Polonijnej, a biorących udział w kursach Szkoły Letniej.
  • Wakacyjne obozy językowo-kulturowe dla młodzieży.
  • Rekomendowanie kursów dydaktycznych i szkoleń oferowanych przez Centrum.

W dniu 26 lipca 2013 członkowie Kongresu Oświaty Polonijnej czynnie uczestniczyli w zajęciach lektoratowych w Szkole Letniej zapoznając się z metodami nauczania języka polskiego jako obcego. W tym samym dniu uczestniczyli również w uroczystej inauguracji Szkoły Letniej z udziałem najwyższych władz Uniwersytetu w historycznym budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniu 27 lipca 2013 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Polskiej Akademii Umiejętności. W trakcie spotkania prof. Kolenda zaprosił Kongres Oświaty Polonijnej do współpracy partnerskiej przy organizacji IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, który odbędzie sie we wrześniu 2014. Współorganizatorami Kongresu będą również Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Kraków oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Kraków zaprosił do korzystania z ofert skierowanych do dzieci i młodzieży oraz pedagogów polonijnych. W poszczególnych dniach odbywały się również robocze spotkania przedstawicieli Kongresu Oświaty Polonijnej. Powstałe pomysły i założenia zostały wysłane do rozpatrzenia przez pozostałych członków Prezydium nieobecnych w Krakowie. Obecni na spotkaniach przedstawiciele Kongresu Oświaty Polonijnej pragną wyrazić ogromne zadowolenie z efektów przeprowadzonych rozmów. Doceniamy ogromny szacunek okazany naszej organizacji oraz wiarę pokładaną w nasz potencjał w zakresie promowania języka polskiego w świecie. Po raz pierwszy w historii Polonii dostrzegamy szansę zjednoczenia naszych wspólnych działań na rzecz rozwoju oświaty polonijnej czego rezultatem będzie umocnienie więzi Polonii z Ojczyzną.

Kraków, 27 lipiec 2013

Na spotkaniu telekonferencyjnym po spotkaniu w Krakowie, Prezydium KOP ponownie przeanalizowało możliwości zorganizowania spotkania i zorganizowania Zjazdu KOP w 2014 roku.

Prezydium pragnie przypomnieć, że koszty przejazdu członków Prezydium pokrywane były we własnym zakresie lub organizacji, z którą reprezentuje dany przedstawiciel KOP.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.