Staże metodyczne poza Polską – dwuetapowe.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP ma zaszczyt zaprosić wszystkich nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i historii uczących poza Polską na dwa staże metodyczne realizowane w szkołach polskich poza Polską:

  • Polską Szkołą w Galway m. W. Szymborskiej
  • Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę stażu, który obejmować będzie dwa etapy. Etap pierwszy – przygotowanie teoretyczne – będzie mieć miejsce w Ostródzie w dniach 24-27 sierpnia 2019 r. Etap drugi – hospitacje lekcji i praktyki – będziecie Państwo mogli zrealizować w jednej z dwóch szkół:

  • Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

lub

  • Polskiej Szkole w Galway im. W. Szymborskiej

Zatem każdy staż to zarówno hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli szkół i metodyków ODN SWP, jak i udział w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu aktywizujących metod nauczania i pracy nad wszystkimi komponentami języka mniejszościowego: rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Udoskonalą Państwo także swój warsztat pracy m.in. poprzez umiejętność budowania konspektów i scenariuszy lekcji w oparciu o metody wprowadzone podczas zajęć. Dzięki wymianie doświadczeń z nauczycielami, będą Państwo w stanie jeszcze lepiej przygotować się do każdej lekcji uwzględniając indywidualne cele ucznia i jego poziom językowy. Staże przygotują Państwa do jeszcze lepszej pracy w swoich szkołach, a co za tym idzie, do podniesienia jakości nauczania w placówce, co skutkować będzie podniesieniem wskaźnika frekwencji uczniów w szkołach.

Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W ramach stażu

1. wyposażymy uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się, zajęcia warsztatowe

2. udoskonalimy Państwa wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz j.polskiego

3. pokażemy jak wspomóc uczniów z identyfikacją z ojczystą tradycją

4. rozwiniemy umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii,

5. pokażemy metody i formy angażujące grupę w proces uczenia się

6. udoskonalimy Państwa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, w tym rozpoznawania potrzeb uczniów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Aby zarejestrować się na staż (oba etapy) należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do 23 lipca 2019 roku. Potwierdzenia będziemy wysyłać Państwu do 30 lipca.

UWAGA!

Pod uwagę przy rekrutacji będą brane tylko osoby, które zobowiążą się do udziału w obu etapach stażu:

  • w Ostródzie w dniach 24-27 sierpnia 2019 r.
  • w Wiedniu w dniach 26 – 29 września LUB w Galway w dniach 17 – 19 października
🙂

Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę metodyków.
Serdecznie zapraszamy 

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.