PETYCJA

Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP,

Równe szanse dla uczniów, nauczycieli, szkół polonijnych!

System dofinansowania oświaty poza granicami Polski jest niesprawiedliwy i uniemożliwia ogromnej rzeszy dzieci dostęp do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Przeważająca część polskich dzieci za granicą uczęszcza na zajęcia w różnego rodzaju szkołach społecznych. Te pękają w szwach co w wyniku pozostawia rzesze dzieci poza systemem oświaty polonijnej.

Wieloletnie i systematyczne przeznaczanie funduszy na dokształcenie kadry pedagogicznej  i podniesienie jakości nauczania w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z równoczesnym brakiem adekwatnego wsparcia szkół społecznych jest jawną dyskryminacją.
Każde polskie dziecko powinno być traktowane jednakowo i każde ma prawo do nauki języka polskiego. Zarówno dzieci jak i ich rodzice oraz nauczyciele polscy i polonijni są ambasadorami Polski. czytaj całość…

Kongres Oświaty Polonijnej

Tak, popieram petycję Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP, równe szanse dla uczniów, nauczycieli i szkół polonijnych!

link do petycji

 

Opinia KOP o sytuacji oświaty polonijnej

Komentarze są wyłączone.