Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

SWP_OstrodaSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że tegoroczny Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja. Chcielibyśmy aby nasze spotkanie było okazją do rozmów nad kluczowymi dla polonijnego środowiska oświatowego problemami. Będziemy zadawać pytania i podejmować próby odpowiedzi o sens istnienia i cele polskiej szkoły za granicą, wspólnie zastanowimy się nad strategicznymi kierunkami rozwoju różnych form edukacji, zapytamy instytucje państwowe i parlamentarne o plany dotyczące współpracy i wsparcia w bliższej i dalszej perspektywie. Dokonamy uroczystej inauguracji ważnych projektów, wzbogacimy wiedzę i umiejętności w ramach prelekcji, paneli grupowych i warsztatów, wypracujemy wspólne stanowisko oraz koncepcję jego realizacji w sprawach dla nas ważnych. Wreszcie będziemy przez kilka dni budować solidną platformę współpracy bez podziałów na szkoły społeczne, działające w systemach oświatowych czy SPKi.

Niebawem więcej szczegółów, ale już teraz przyjmujemy deklaracje uczestnictwa oraz odpowiadamy na pytania pod adresem zjazd-ostroda@wp.pl

Oprócz instytucji krajowych tegorocznym partnerem polonijnym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest Nordycka Unia Oświaty Polonijnej.

Serdecznie zapraszamy do pięknej i gościnnej Ostródy.

W imieniu organizatorów
Dariusz Piotr Bonisławski

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.