V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie Kraków 17-21.10.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszamy do udziału w V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie, który odbędzie się w dniach 17-21 października 2017 roku w Krakowie pod hasłem Inteligencja polska w świecie. 

Jego tematem przewodnim będzie rola i sytuacja polskiej inteligencji poza granicami kraju. Podczas Kongresu dyskutowane będą takie zagadnienia, jak pozycja inteligencji polskiej za granicą, jej miejsce w lokalnych społecznościach, rola towarzystw naukowych w integracji środowisk polonijnych, wpływ uczonych polskiego pochodzenia na wizerunek Polski w świecie oraz osiągnięcia polskich uczonych, które zyskały uznanie w nauce światowej, poczynając od nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, poprzez filozofię i nauki humanistyczne.

Oddzielna sesja poświęcona zostanie uczczeniu pamięci wybitnego uczonego i polskiego patrioty, Profesora Zbigniewa Brzezińskiego, członka zagranicznego Polskiej Akademii Umiejętności.

Udział w Kongresie potwierdzili wybitni polscy uczeni pracujący na uniwersytetach poza granicami kraju, członkowie zagraniczni Polskiej Akademii Umiejętności oraz przewodniczący polonijnych i polskich towarzystw naukowych. Oddzielne sesje Kongresu dotyczyć będą historii rodzin zasłużonych w zachowaniu i kształtowaniu postaw patriotycznych w miejscach zamieszkania oraz tragicznych losów polskich uczonych w czasach wojennych.

Z wyrazami szacunku

 

Prof. Zygmunt Kolenda
Komitet Organizacyjny V Kongresu

Prof. Andrzej Białas
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

 

Załączniki

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.