V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Szanowni Państwo,
pięć lat temu  w Ostródzie odbyła się Konferencja  „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, będąca próbą diagnozy stanu nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz miejscem rozważań nad kierunkami rozwoju tego, tak bardzo ważnego dla wielomilionowej rzeszy Polonii i Polaków z zagranicy, obszaru aktywności.

Kontynuacją Konferencji były coroczne zjazdy-spotkania środowisk oświatowych organizowane wspólnie z licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Tegoroczne jubileuszowe spotkanie będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji jak i poświęconych metodyce oraz zagadnieniom dydaktycznym zjazdów. Sprzyjać temu będzie również zmiana instytucji finansującej, którą jest od tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Chcielibyśmy, aby przyjęta formuła Centralnej Konferencji Metodycznej oraz planowanych 4 konferencji regionalnych, była skutecznym narzędziem do szerokiego pomnażania proponowanych rozwiązań, treści i umiejętności dydaktycznych.

W ramach wykładów i warsztatów chcemy zaproponować Państwu następujące obszary tematyczne:

 ·         Dwujęzyczność – szansą rozwojową dzieci z polskimi korzeniami

·         Lektury szkolne – ciekawe czy anachroniczne

·         Heterogeniczność grup nauczania języka – metodyka pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo i ze względu na poziom kompetencji językowych (tzw. klasy łączone)

·         Jak w ciekawy i atrakcyjny sposób uczyć historii

·         Psychologiczne i pedagogiczne wyzwania emigracji

PROGRAM KONFERENCJI

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz samorządów lokalnych, organizatorzy tradycyjnie już zaproponują atrakcyjny program towarzyszący powiązany z tematyką  konferencji. Budowanie umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy historycznej oraz kształtowania  patriotyzmu będzie wzbogacone koncertem „Panny wyklęte” w wykonaniu znanych polskich artystów . W pięknych zabytkowych wnętrzach stacji badawczej UWM w Łężanach spotkamy  się z tradycją i obyczajami regionalnymi. Tak jak co roku nie zabraknie też wspólnej modlitwy w intencji nauczycieli polonijnych, tym razem połączonej z koncertem organowym w Świętej Lipce – jednym z najpiękniejszych barokowych Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

Gospodarzem merytorycznym spotkania będzie po raz pierwszy powołany do życia jesienią 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a partnerem zagranicznym Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech oraz Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii “Forum Polonii”, co znajdzie swoje odzwierciedlenie zarówno w programie merytorycznym jak i towarzyszącym w postaci występu inaugurującego konferencję, w wykonaniu młodych polskich artystów z Wiednia: “Das Kleine Wien Trio”.

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe (7-11 maja 2014r.) jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada reprezentatywności wszystkich środowisk polonijnych.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną: zjazd-ostroda@wp.pl lub faksem: +48 89 646 95 96 do dnia 28 kwietnia 2014 roku.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Serdecznie zapraszamy do gościnnej Ostródy.

W imieniu organizatorów

Dariusz Piotr Bonisławski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska

//wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/V-Swiatowy-Zjazd-Nauczycieli-Polonijnych,3701.html

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.