VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

W dniach 16-19 czerwca 2016 roku odbędzie się w Ostródzie VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych “Wschód, Zachód – Łączy Nas Polska” pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Organizatorami VI Zjazdu są: Stowarzyszenie ” Wspólnota Polska” wraz z instytucjami współorganizującymi lub wspierającymi:

  • Kongres Oświaty Polonijnej,
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Rektor Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
  • Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Spotkania te mają już swoją tradycje, każde z nich daje możliwość by sformuować diagnozę kondycji nauki polskiej na obczyźnie oraz umożliwia nawiązanie kontaktów między polonijnymi pedagogami działającymi w różnych krajach i na różnych kontynentach. O randze dotychczasowych Zjazdów świadczy czynny udział wielu wybitnych przedstawicieli świata Polonii i Polski.

Ze względu na doświadczenia Państwa w pracy na rzecz polonijnej oświaty, bardzo zależy nam na Państwa czynnym udziale w tegorocznym Zjeżdzie. Serdecznie zapraszamy także do udziału w pracach przygotowawczych, w szczególności przesłanie na adres Prezydium Kongresu prezydium@kop-pl.com tematyki zagadnień, które uważacie Państwo za ważne do poruszenia.

W imieniu Prezydium KOP, mam przyjemność poinformować iż zgodnie ze statutem KOP (art.4.par.18.pkt2.d) w trakcie VI Zjazdu w Ostródzie odbędzie się również spotkanie członków Rady Naczelnej KOP.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.