VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych – podsumowanie

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych – podsumowanie | www.odnswp.pl

 Powitanie

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie jest już historią. Ale jaką! Przed Państwem krótka relacja ze zjazdu.Mimo, że program mówił, że spotkanie nauczycieli polonijnych zacznie się 1 czerwca, tak naprawdę pierwsze uściski powitalne miały miejsce już 31 maja w Domu Polonii – naszej przystani zjazdowej. To właśnie tam była recepcja zjazdu, gdzie wszyscy dostali identyfikatory, teczki, folderki zjazdowe i piękne konferencyjne torby, które się potem bardzo przydały.

1 czerwca rano uczestnicy pojechali – już tradycyjnie – do Gietrzwałdu, gdzie odbyła się msza św. odprawiona przez Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. A zaraz po niej udali się do Karczmy Warmijskiej, gdzie najpierw wysłuchali krótkiego, ale bardzo ciekawego wykładu profesora Stanisława Archemczyka o historii Warmii, a potem razem z panem Walerym – lokalnym muzykiem – śpiewali piękne ludowe pieśni, piosenki i przyśpiewki. Jak się potem okazało, był to tylko wstęp do.. ale o tym za chwilę.

Genialny wstęp do zjazdu” – mówiła pani Joanna Wesołowska z Włoch, a wtórowało jej niemało uczestników.

W takim składzie zaczynaliśmy…

Uroczysta inauguracja VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

Po południu wszyscy uczestnicy zebrali się na Zamku Krzyżackim w Ostródzie, gdzie miała mieć miejsce inauguracja VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Ostatnie przygotowania …

Ewa Rucińska z ODN SWP powitała wszystkich bardzo serdecznie:

 • Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską,
 • Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  Jarosława Szarka,
 • senator Małgorzatę Kopiczko reprezentującą Marszałka Senatu,
 • parlamentarzystów,
 • dyrektora Biura Polonijnego w Senacie RP Romualda Łanczkowskiego,a także przedstawicieli lokalnych władz wspierających organizatorów:
 • Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego,
 • Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina,
 • Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza,
 • J.M. prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego – Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uczelni, która od wielu lat pełni rolę partnera merytorycznego Zjazdu,
 • wszystkich uczestników – przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Od lewej: Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Gustaw Marek Brzeizn – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Od lewej: poseł Anna Cicholska, senator Małgorzata Kopiczko, poseł Lidia Burzyńska, prezes SWP – Dariusz Piotr Bonisławski

Zaraz po powitaniach głos zabrał prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Dariusz Piotr Bonisławski, który zaprosił wszystkich nauczycieli i gości do obrad, a chwilę po nim dr Jolanta Tatara – prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej – współorganizatora zjazdu.

Podczas inauguracji miało miejsce także bardzo ważne wydarzenie – Gala Wręczenia Nagrody imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego dla Polonijnego Nauczyciela Roku.  “Nauczyciele polonijni są dla nas bardzo ważni” – mówiła minister Anna Zalewska – “Udało się wypracować sposoby współpracy pomiędzy Senatem, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To bardzo ważne osiągnięcie.” – podkreślała.

Sesje wykładowe

2 czerwca rozpoczęto właściwe obrady VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych. W tym roku przewodnim tematem spotkania były: “Fundamenty tożsamości – historia, język, kultura.” Zaczęto od priorytetów wsparcia oświaty polonijnej.  Bardzo ciekawym dla uczestników było wystąpienie pana dyrektora Romualda Łanczkowskiego, który przedstawił sposoby i procedury starania się o dotacje senackie. Nauczyciele słuchali z zainteresowaniem także prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego przedstawiającego ofertę ODN SWP na 2017 rok oraz wicedyrektora TVP Polonia – Filipa Frąckowiaka. Po jego wystąpieniu jeszcze długo dyskutowano na temat sposobów wsparcia oświaty przez programy telewizyjne.

Niewątpliwie jednym z najbardziej wzruszających momentów było wystąpienie dr Jolanty Tatary. “Chcę podziękować tym, którzy całe życie poświęcili oświacie polonijnej – panu Andrzejowi Russowi, pani Aleksandrze Podhorodeckiej i pani Małgorzacie Lasockiej.” – mówiła prezydent KOP.

Podziękowania dr J. Tatary. Fot. Marta Szutkowska – Kiszkiel

W kolejnej sesji senator profesor Jan Żaryn przypominał uczestnikom “Jesteśmy nauczycielami wychowującymi” – tymi słowami zwrócił szczególną uwagę na wyjątkową rolę nauczyciela polonijnego w procesie edukacji. Zabierająca następnie głos Barbara Gołębiowska z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, tylko potwierdziła jego słowa. Pokazała także jak można dotykać historię.

Świetne te warsztaty” – takie głosy dało się słyszeć zaraz po zakończeniu. “Wow! Takie nowoczesne i dla młodych ludzi. Super!” –  mówiła Anna Hoffmann z Leicester w Wielkiej Brytanii – “Ciekawe ile z tego można przenieść do nas? Myślę, że sporo.

Senator profesor Jan Żaryn i uczestniczki ze Stanów Zjednoczonych: Alicja Nawara i Halina Żurawska

Następna sesja rozpoczęła się krótkim wystąpieniem księdza Józefa Aszkiełowicza z Litwy, który przedstawił rolę kościoła na Wschodzie. Po jego wystapieniu  wykład wygłosiła dr Faustyna Mounis z Francji, która mówiąc o roli rodziny w kształtowaniu się tożsamości podkreślała, że “rodzina jest źródłem kształtowania człowieka, głównym miejscem z którego człowiek czerpie swój ludzki byt, pełną istotę człowieczeństwa.”

Dr Faustyna Mounis po raz kolejny udowodniła, że ma rację mówiąc, że człowiek nie dorasta w próżni” – mówili nauczyciele. “To bardzo ważna jednostka w szkole: rodzina. Bez wsparcia rodziców dzieci nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego, co mamy.

Następnie Stella Strzemecka pokazała wpływ emigracji dzieci na ich dojrzewanie.

Zaraz po zajęciach wszyscy udali się do Olsztynka do Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie dyrektor Ewa Wrochna powitała uczestników,  a dr Tadeusz Krawczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie wygłosił wykład na temat roli kresowych zaścianków szlacheckich w naszej historii czym otworzono dyskusję nad kształtem planowanego przez Wspólnotę Polską  projektu „Zaścianek szlachecki  – ocalić od zapomnienia.” Lidia Zabrocka z Belgii dopytywała: “Czyli skansen, a jednak ma być interaktywny? Super! Jeśli kiedyś uda się przyjechać na wycieczkę z naszymi dziećmi, to na pewno będą zafascynowane.”

3 czerwca rano zaczęła się kolejna sesja.  Rozpoczynając ją prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska mówił: “To jeden z najważniejszych fundamentów naszej tożsamości. Język.” Profesor Bogdan Walczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład, w czasie którego nawiązywał do tożsamości narodowej i kształtowania się języka. Natomiast profesor Ewa Lipińska z UJ tłumaczyła, że “kto ma język, ten ma tożsamość.” “Profesor Stelmachowski, założyciel Wspólnoty Polskiej, mówił: Nie da się smakować kultury bez języka. Miał rację.” – mówiła pani profesor czym wywołała zachwyt nauczycieli.

Następnie przedstawiono kluczowe projekty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP:

 • Akademię Dwujęzyczności, która w tym roku odbędzie się w Chicago,
 • Od A1 do C2 – Akademię Biegłości Językowej, która odbędzie się w Londynie
 • Projekt budowy Lokalnych Ośrodków Metodycznych
 • Polonijną Poradnię Metodyczną Online
 • Projekt edukacyjny.

Efekt? Co najmniej dziesięciu nauczycieli postanowiło pojawić się na Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych i zbudować LOM u siebie w regionie; a liczba osób, które chcą wziąć udział w projekcie edukacyjnym sprawiła, że nie wszyscy zdążyli porozmawiać z prowadzącą projekt Zenką Bańkowską. Ale wszystko przed nimi, bo do projektu cały czas trwa nabór. Kilka osób zapytało również czy od A1 do C2 nie może odbyć się także w innych częściach Europy. Sumując – projekty kluczowe ODN SWP naprawdę wzbudziły zainteresowanie nauczycieli.

Bo kto lepiej opowie o LOMach, jeśli nie doradcy? Alicja Nawara z Chicago w akcji.

Sesje warsztatowe

Po przerwie obiadowej odbyły się sesje warsztatowe. Wszystkie cztery prowadzące miały bardzo dużo zainteresowanych osób w salach. Faustyna Mounis mówiła: “Te warsztaty naprawdę były potrzebne. Wszyscy wychodzimy z nich zmęczeni, ale.. usatysfakcjonowani.” Agata Zakrzewska – Okrojek: “Jaka dobra energia bije od tych osób! Wiele się nauczyli dzisiaj.” Warsztaty z Olgą Tumińską zawsze są interesujące, ale tym razem: “Nauczyłam się czegoś nowego. Nie tylko JAK przekazać wiedzę historyczną, ale też to z JAKIMI DETALAMI ją przekazać” – mówiła Anna Hoffmann. Również od Stelli Strzemeckiej nauczyciele wychodzili zadowoleni “Pani Stella pierwsza klasa: wiedza, opanowanie, sposób przekazu.” – to słowa Hanny Szarmach z Norwegii.

Sesja warsztatowa dr F. Mounis. – jak widać – niby zabawa, a jednak poważnie…

To jednak nie był ostatni punkt programu. Sesje obradowe zjazdu zamknęły się bowiem klamrą. Pamiętacie Państwo, jak pisaliśmy, że piosenki pana Walerego jeszcze się przydadzą? Przydały się podczas warsztatów wieczornych z tańca ludowego. “Niby wszyscy zmęczeni, a jak tańczą. Super te warsztaty. I można je ot tak przenieść do klasy” – podsumowała Halina Żurawski z USA.

Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w sesji podsumowującej obrady VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie. Do zobaczenia za rok.

A pełna fotorelacja ze zjazdu już wkrótce na naszych stronach!

 

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych – podsumowanie

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.