Wsparcie z Polski

Informujemy, że nasza organizacja Kongres Oświaty Polonijnej otrzymała dotację na  utrzymanie strony internetowej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne Macierzy i organizacji oświatowych w Europie

Kwota dotacji: 5000,00 PLN

Całkowita kwota zadania publicznego: 377 906,92 PLN

Zadanie publiczne Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne Macierzy i organizacji oświatowych w Europie polega na wsparciu organizacji oświatowych poprzez dofinansowanie kosztów funkcjonowania, realizacji zadań statutowych, organizacji wydarzeń i innych.

Możliwość komentowania została wyłączona.