Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą

 Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą

wsparcie oświaty polonijnej jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jesteśmy przekonani, że edukacja w polskich szkołach za granicą wpływa nie tylko na doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale kształtuje także charakter oraz tożsamość narodową młodych Polaków dorastających na obczyźnie. Polonijne placówki oświatowe to prawdziwe mateczniki polskości, które integrują naszych Rodaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach.Poprzez wielość oraz różnorodność inicjatyw edukacyjno-kulturalnych przyczyniają się do promowania polskiej tradycji, historii i dziedzictwa narodowego. 

Doceniając znaczenie kształcenia w polskich szkołach za granicą, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza rozwiązania, które pozwalają na wzmocnienie oświaty polonijnej. W czerwcu 2018 roku skierowaliśmy do konsultacji publicznych projekt ustawy,która wprowadza możliwość przystąpienia do awansu zawodowego nauczycieliuczących języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskimzarówno w szkołach organizacji polonijnych, jak i w szkołach działających w systemach oświaty innych państw. Ponadto szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „szkoła polska”. Wierzymy, że to rozwiązanie przywróci faktyczną rangę i podkreśli znaczenie tych placówek. 

Z powodzeniem realizujemy także dwuletni projekt konkursowy „Rodzina polonijna”. Jego celem jest wspieranie integracji polskich uczniów mieszkających w Polscei za granicą poprzez wspólne działania edukacyjne. Więcej informacji na temat„Rodziny polonijnej” znajdą Państwo w dalszej części poradnika. Warto takżepodkreślić, że w 2017 roku przekazaliśmy polskim szkołom za granicą pakietyedukacyjne. Zawierają one: polskie godło, flagę, mapę, książkę oraz grę. Mam nadzieję, że pakiety będą pomocne przy organizacji uroczystości patriotycznych i różnychwydarzeń szkolnych. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oświaty polonijnej przekazuję wyrazy wdzięczności i uznania. Dziękuję za trud wkładany w nauczanie i patriotyczne wychowanie młodego pokolenia Polaków żyjących za granicą. Nieocenione są Państwa zasługi w podtrzymywaniu łączności z ojczyzną przodków oraz w budowaniu dialogu międzykulturowego. Warto przypominać o nich szczególnie w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Mam nadzieję, że poradnik Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przybliży Państwu zakres działań podejmowanych w obszarze edukacji na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Ufam, że zawarte w nim informacje i praktyczne wskazówki będą dla Państwa rzeczywistym wsparciem. 

Z wyrazami szacunku 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomaganie nauczania języka polskiego i w jezyku polskim za granicą

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.