XV konkurs plastyczny im. Jana Matejki

REGULAMIN XV KONKURSU PLASTYCZNEGO im. JANA MATEJKI

Prace nie mogą być podpisane imieniem, nazwiskiem ani nazwą szkoły. Na odwrocie należy podać hasło lub pseudonim składający się z wyrazu i minimum dwóch cyfr  np.: stokrotka77 oraz wiek uczestnika. Pozostałe informacje należy podać w załączonym zgłoszeniu i w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym, co praca hasłem. Jeżeli prace nie będą spełniały wymagań regulaminu lub zostaną nadesłane po terminie, nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Prace oraz karty zgłoszeń musza być nadesłane w tym samym czasie.

Prosimy również nie łamać ani nie zginać prac.
Prace nieestetyczne, naderwane, na zwykłych kartkach z zeszytu również zostaną zdyskwalifikowane.

Komisja zbierze się w dniu 15 lutego 2020r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędą się w naszej szkole 14 marca o godz. 10:00 AM pod adresem 472 W Crystal Lake Rd, McHenry, IL 60050.
Szkoły, do których uczęszczają laureaci, a także sami laureaci zostaną powiadomieni droga internetowa lub telefonicznie o wynikach konkursu.
Laureat musi być obecny podczas rozdania nagród, w przeciwnym razie nagrody przejdą na następny rok. Nie dotyczy to laureatów spoza stanu Illinois /z wyjątkiem Indiany i Wisconsin/. Nieobecnym zostaną wysłane dyplomy.
Na Galę rozdania nagród zapraszamy wszystkich uczestników, którzy oprócz dyplomu będą mogli zaprezentować własną pracę i otrzymają nagrody pocieszenia.

Wszystkie nadesłane prace stają się własnością Szkoły im. Jana Matejki.

Polska Szkoła im. Jana Matejki zaprasza wszystkich uczniów polskich szkół sobotnich do wzięcia udziału w XV już konkursie plastycznym. Konkurs odbędzie się w 4 grupach wiekowych:
I grupa     – uczniowie od przedszkola do lat 7
II grupa    – uczniowie od lat 8 do lat 12                       
III grupa   – uczniowie od lat 13 do lat 17
IV grupa   – dorośli/ nauczyciele, rodzice, byli uczniowie polskich szkół/

Więcej informacji o konkursie na stronie:

//www.matejkopolishschool.com/index.php?strona=konkurs

DOKUMENTY do pobrania:

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.