Zjazd 2012

Grupa działaczy oświatowych uczestniczących w kolejnych Światowych Zjazdach Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie, oraz w obradach Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej doszła do wniosku, że olbrzymie i bardzo zróżnicowane grono nauczycieli pracujących z młodzieżą polską poza granicami kraju, zasługuje na własny demokratyczny organ przedstawicielski, dostępny dla wszystkich i kierujący się zasadą partnerstwa i wzajemnego poszanowania.

Głównym celem Kongresu

jest integracja i wzmocnienie polonijnego ruchu oświatowego na całym świecie oraz zapewnienie oświacie polonijnej należnych jej praw, statusu i środków. Nasza wielomiesięczna praca nad zebraniem bazy danych, wyłonieniem proporcjonalnej reprezentacji i opracowaniem dokumentu statutowego zaowocowała zwołaniem pierwszego założycielskiego zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej, który odbędzie się w Pułtusku, w dniach 22-24 czerwca 2012 r.

Przewidziany jest udział 60 delegatów z organizacji oświatowych na całym świecie a współorganizatorem naszego spotkania jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 7 czerwca 2012 r. Komitet Organizacyjny Zjazdu 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.