REZOLUCJA

W dniach 22-24 czerwca 2012 roku w Pułtusku odbył się w Domu Polonii Zjazd Założycielski Kongresu Oświaty Polonijnej. Uchwałą Zjazdu i w oparciu o przyjęty Statut KOP zostały wyłonione władze Organizacji:

 • Prezydent: Jacek Jurkowski – Szwecja
 • wiceprezydent: Jolanta Tatara – USA
 • wiceprezydent: Józef Kwiatkowski – Litwa
 • wiceprezydent: Ewa Rónay – Węgry
 • Sekretarz: Tomasz Karawajczyk – Holandia
 • Skarbnik: Marta Szutkowska-Kiszkiel – Irlandia

W skład Rady Naczelnej wchodzą:

 • Bożena Iwanowski – Australia
 • Stanisław Folwarczny – Czechy
 • Teresa Arszagi vel Harszagi – Belgia
 • Stanisław Sienkiewicz – Białoruś
 • Danuta Lemoyne – Francja
 • Nina Demetradze – Gruzja
 • Agnieszka Grochola – Irlandia
 • Agnieszka Zając – Irlandia Północna
 • Zuzanna Stupak – Kanada
 • Jarosław Narkiewicz – Litwa
 • Gertruda Grawe – Łotwa
 • Halina Koblenzer – Niemcy
 • Małgorzata Tuszyńska – Niemcy
 • Maria Małaśnicka Miedzianogóra – Nordycka Unia Oświaty Polonijnej
 • Hanna Sand – Norwegia
 • Halina Romanowa – Rosja
 • Dorota Andraka – USA
 • Bożena Kaminski – USA
 • Halina Stochnioł – Wielka Brytania
 • Żaneta Sterna – Wielka Brytania

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący: Anna Dunajewski – USA

Członkowie:

 • Barbara Rejak – Niemcy
 • Roman Miedzianogóra – Dania

Celem Prezydium i Rady Naczelnej KOP jest realizowanie statutowych celów Kongresu Oświaty Polonijnej. Kongres jest ciałem konsultacyjnym, reprezentacyjnym i doradczym, mającym za zadanie wypracowywać koncepcje i rozwiązania wspierające rozwój oświaty polskiej za granicą, we współpracy z działającymi w Polsce instytucjami parlamentarnymi, rządowymi i pozarządowymi, w szczególności ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, która od lat wspiera działania Polonii i Polaków za granicami kraju, na rzecz oświaty. Wychodząc naprzeciw deklaracjom MEN i MSZ w sprawie powoływania przy placówkach dyplomatycznych Rad Konsultacyjnych, Kongres deklaruje gotowość do współpracy i rekomendacji reprezentantów do wyżej wymienionych Rad w poszczególnych krajach. Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewni to rzetelną dyskusję na temat oświaty polonijnej i przyniesie długo oczekiwane zmiany przez środowiska polonijne na całym Świecie. Pragniemy serdecznie podziękować Komitetowi Organizacyjnemu:

 1. Dorota Andraka – Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
 2. Agnieszka Grochola – Dyrektor Polskiej Szkoły w Galway w Irlandii
 3. Teresa Arszagi vel Harszagi – Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła  II w Brukseli
 4. Tomasz Norbert Karawajczyk – Przedstawiciel Forum Polskich Szkół w Holandii
 5. Malgorzata Lasocka – Dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Londynie
 6. Jozef Malinowski – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech
 7. Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
 8. Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii
 9. Hanna Sand – Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Oslo
 10. Dr Jolanta Tatara – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Lemont I Romeoville.

który przygotował Zjazd Założycielski KOP oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Polska.     W imieniu Zjazdu KOP Rada Naczelna

Możliwość komentowania została wyłączona.