II Zjazd 2015

II Zjazd KOP 17-19.07.2015

Uczestnicy Kongresu Oświaty Polonijnej korzystali z gościnności Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zapewnił nam zakwaterowanie i wyżywienie. W kosztach wyżywienia partycypowało również Stowarzyszenie Wspólnota Polska Warszawa. Inauguracja i sesje KOP odbywały się Domu Polonii w Krakowie dzięki gościnności Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Krakowski.

Piątek Inauguracja

17.00 Inauguracja II Zjazdu KOP, Dom Polonii, Rynek Główny 14

Wystąpienia:

 • Jacek Jurkowski – Prezydenta KOP,
 • Prof. Zygmunt Kolenda – Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Kraków,
 • dr hab. Piotr Horbatowski – Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ,
 • Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka,
 • Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz,
 • Piotr Bonisławski Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Prowadzenie Tomasz Karawajczyk Sekretarz KOP

Spotkanie inauguracyjne przedstawicieli KOP z zaproszonymi gośćmi.

19.00 Kolacja Dom Polonii

Sobota Sesje KOP

 • Otwarcie – Jacek Jurkowski
 • Wybór przewodniczącego i protokolantów
 • Wybory komisji mandatowo skrutacyjnej i wnioskowej uchwał
 • Zatwierdzenie porządku obrad
 • Sprawozdanie KOP za minioną kadencję
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Anna Dunajewski
 • Część wyborcza – wybór nowych władz
 • Przyjęcie wniosków i uchwał
 • Zamknięcie obrad

Spektakl teatralny „Pyza na polskich dróżkach” w Teatrze Ludowym

Niedziela Warsztaty

6.30 – 7.30 śniadanie restauracja „Eden”, ul. Bydgoska 19a

8.00 Bazylika Mariacka, Msza Święta

9.00 Zajęcia warsztatowe “Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych”

dr A. Rabiej i dr hab. I. Janowska

MODUŁ PSYCHOLOGICZNY, PRZEDMIOTOWY

 • Podstawy psychologiczne dydaktyki wielojęzyczności;
 • Metodyka nauczania podsystemów języka; kształcenie i rozwijanie kompetencji fonologicznej i leksykalnej uczniów;
 • Metodyka nauczania sprawności językowych: kształcenie i rozwijanie językowych działań receptywnych oraz diagnoza stopnia ich opanowana przez uczniów;
 • Metodyka nauczania sprawności językowych: kształcenie i rozwijanie kompetencji gramatycznej uczniów; rozwijanie
  działań produktywnych, interakcyjnych i mediacyjnych oraz diagnoza stopnia ich opanowania przez uczniów.

MODUŁ DYDAKTYCZNO-PRZEDMIOTOWY

 • Metodyka nauczania sprawności językowych: kształcenia i rozwijanie działań produktywnych, interakcyjnych i mediacyjnych oraz diagnoza stopnia ich opanowanie przez uczniów;
 • Metodyka nauczania podsystemów języka: kształcenia i rozwijanie kompetencji gramatycznej uczniów;

Poniedziałek Warsztaty

7.00 – 8.00 śniadanie restauracja „Eden”, ul. Bydgoska 19a

9.00 Zajęcia warsztatowe “Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych”

dr A. Rabiej, dr hab. I. Janowska, dr P. Rabiej, dr J. Tatara

MODUŁ PRZEDMIOTOWY

 • Polska po 1989 r. – ustrój, historia polityczna, gospodarcza i społeczna;
 • Nowe formy i techniki nauczania historii: muzea, gry edukacyjne, gry terenowe;
 • Żołnierze wyklęci: zbrojne podziemie antykomunistyczne w Polsce po 1945r. – zarys dziejów i przywracanie pamięci;

MODUŁ MENADŻERSKI

 • Tworzenie nowych szkół za granicą (procedury i warunki; statut szkoły);
 • Zarządzanie szkołą (regulamin rady pedagogicznej, regulamin nauczyciela, plan finansowy na rok szkolny, świadectwa);
 • Organizacja roku szkolnego (grafik uroczystości szkolnych, przydział nauczycieli do prowadzenia klas);
 • Zasady dokształcania nauczycieli za granicą (system kredytów);

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI

 • Indywidualne konsultacje metodyczno- przedmiotowe
 • Oficjalne zakończenie II Zjazdu KOP

Możliwość komentowania została wyłączona.