Zjazd Pułtusk 2012

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku, grupa działaczy oświatowych uczestniczących w kolejnych Światowych Zjazdach Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie, oraz w obradach Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej doszła do wniosku, że olbrzymie i bardzo zróżnicowane grono nauczycieli pracujących z młodzieżą polską poza granicami kraju, zasługuje na własny demokratyczny organ przedstawicielski, dostępny dla wszystkich i kierujący się zasadą partnerstwa i wzajemnego poszanowania.

Głównym celem Kongresu jest integracja i wzmocnienie polonijnego ruchu oświatowego na całym świecie oraz zapewnienie oświacie polonijnej należnych jej praw, statusu i środków. Nasza wielomiesięczna praca nad zebraniem bazy danych, wyłonieniem proporcjonalnej reprezentacji i opracowaniem dokumentu statutowego zaowocowała zwołaniem pierwszego założycielskiego zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej, który odbędzie się w Pułtusku, w dniach 22-24 czerwca 2012 r.

Przewidziany jest udział 60 delegatów z organizacji oświatowych na całym świecie:

 1. Australia
 2. Austria
 3. Belgia
 4. Białoruś
 5. Czechy
 6. Dania
 7. Francja
 8. Gruzja
 9. Hiszpania
 10. Holandia
 11. Irlandia
 12. Irlandia Płn.
 13. Kanada
 14. Litwa
 15. Łotwa
 16. Niemcy
 17. Norwegia
 18. Rosja
 19. Szwecja
 20. Ukraina
 21. USA
 22. W. Brytania
 23. Węgry
 24. Włochy

Współorganizatorem naszego spotkania jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 7 czerwca 2012 r. Komitet Organizacyjny Zjazdu

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.