życzenia dla Maturzystów Szkół Polonijnych,

KOP_100Chicago, 30 stycznia 2016 r.

          

Drodzy Maturzyści Szkół Polonijnych,

jesteście jednym ogniwem w długim łańcuchu polonijnych pokoleń, dlatego powinniście postrzegać swoją obecność w polonijnej szkole z największą pokorą, która jest Wam dana jako depozytariuszom, aby potem język polski i kulturę ojczystą przekazać następnym pokoleniom. Ale tak jak w każdym łańcuchu wystarczy zerwać tylko jedno z ogniw, by rozpadł się cały łańcuch tak w przypadku zaniedbań jednego z pokoleń może powstać przerwa nie do odrobienia.

Zatem musicie być świadomi odpowiedzialności jaka ciąży na Was w przekazie naszego dziedzictwa narodowego.

Życzymy Wam, umiejętności mądrego korzystania z dziedzictwa narodowego we wszelkiej postaci, reprezentowania Polski i polskiej grupy etnicznej wszędzie tam gdzie zapadają najważniejsze światowe decyzje.

Z dumą patrzymy na Was, Drodzy Maturzyści, jesteście siłą trwania polskości, przed Wami otwiera się dorosłe życie , a my życzymy Wam korzystania z jego pełni.

W imieniu Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej

dr Jolanta Tatara

Prezydent

 

studniowka 2016

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.