życzenia dla maturzystów

Drodzy Maturzyści Szkół Polonijnych                                                                                                  

Szanowni Państwo Organizatorzy Studniówki 2020 

„Edukacja jest jedyną drogą do bogactwa, potęgi i szczęścia społeczeństw”                                                                                  

 Thomas Jefferson, rok 1818

W imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej oraz własnym gratuluje Wam serdecznie zakończenia edukacji w polskich szkołach. Dotarcie do egzaminu maturalnego jest ważnym osiągnięciem i powodem do dumy, życzę Wam umiejętności mądrego korzystania z dziedzictwa we wszystkich postaciach, reprezentowania Polski i polskiej grupy etnicznej tam gdzie zapadaja światowe decyzje. Z dumą patrzymy na Was, bo jesteście siłą trawania polskości, przed  Wami otwiera się dorosłe życie, a my życzymy Wam korzystania z jego pełni.

Włączenie się Kongresu Oświaty Polonijnej w uroczystości „Studniówki 2020” jest również formą podziękowania nauczycielom za nieustanną dbałość o najwyższą jakość kształcenia polonijnej młodzieży, tworzenie nowatorskich przedsiewzięć wspierających dynamiczny rozwój Polonii w świecie. 

 W imieniu Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej

 dr Jolanta Tatara

Prezydent

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.