HISTORIA

Kongres Oświaty Polonijnej jako organizacja przedstawicieli wszystkich oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju powołała 26 marca 2011 roku grupę inicjatywną.

Postanawia powołać Kongres Oświaty Polonijnej mający na celu reprezentację i obronę interesów oświaty poza granicami Polski. Postanawiamy zwołać I Zjazd w Pułtusku w czerwcu 2012 roku. Do czasu ukonstytuowania się władz Kongresu rolę reprezentantów spełniają: Dorota Andraka i Tadeusz Adam Pilat. Sulejówek, dnia 26 marca 2011 roku.

  1. Dorota Andraka – Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
  2. Teresa Arszagi vel Harszagi – Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła  II w Brukseli
  3. Agnieszka Grochola – Dyrektor Polskiej Szkoły w Galway w Irlandii
  4. Tomasz N. Karawajczyk – Przedstawiciel Forum Polskich Szkół w Holandii
  5. Malgorzata Lasocka – Dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Londynie
  6. Jozef Malinowski – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech
  7. Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
  8. Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii
  9. Hanna Sand – Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Oslo
  10. Dr Jolanta Tatara – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Lemont I Romeoville.

Historyczne składy Prezydium KOP link

Możliwość komentowania została wyłączona.