DELEGACI 2012

Lista delegatów obecnych na Zjeździe Założycielskim KOP:

1. Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii Bożena Iwanowski – Australia

2. “Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu” Hanna Kaczmarczyk – Austria

3. Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II Teresa Arszagi vel Harszagi – Belgia

4. Polska Macierz Szkolna na Białorusi Stanisław Sienkiewicz – Białoruś

5. Polski Związek Kulturalno Oświatowy Barbara Smugala – Czechy

6. Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej Stanisław Folwarczny  – Czechy

  • link do strony

7. Macierz Szkolna W Republice Czeskiej Andrzej Russ – Czechy

8. Nordycka Unia Oświaty Polonijnej Maria Małaśnicka Miedzianogóra – Dania

9. Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego Roman Miedzianogóra – Dania

10. ECOLE NOVA POLSKA im. Stanisława Leszczyńskiego Danuta Lemoyne – Francja

11. Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi Nina Demetradze – Gruzja

  • link do strony

12. Asociación Cultural Hispano-Polaca Forum Monika Aguilar Antos – Hiszpania

13. Forum Polskich Szkół w Holandii Tomasz Norbert Karawajczyk – Holandia

14. Polska Szkoła w Galway Agnieszka Grochola – Irlandia

15. Polish Academy of Knowledge Ltd. Polska Akademia Wiedzy w Dublinie Beata Król – Irlandia

16. Laois International School Ewa Cała – Irlandia

17. Szkoła „Równe Szanse” Marta Szutkowska-Kiszkiel – Irlandia

18. Polska Szkoła Sobotnia Ballymena Agnieszka Zając – Irlandia Północna

19. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie Zuzanna Stupak – Kanada

20. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Czesław Dawidowicz – Litwa

21. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Krystyna Dzierżyńska – Litwa

22. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef  Kwiatkowski – Litwa

23. Państwowe Gimnazjum Polskie  im. J.Piłsudskiego w Daugavpils Gertruda Grawe – Łotwa

24. “Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.v.:” Agata Kotowska – Niemcy

25. Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” T.z. w Berlinie Barbara Rejak – Niemcy

26. “Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Jezyka Polskiego w Niemczech” Halina Koblenzer – Niemcy

27. “Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Jezyka Polskiego w Niemczech” Halina Rosynski (Różyńska) – Niemcy

28. Polska Macierz Szkolna w Niemczech t.z. Jozef Malinowski – Niemcy

29. Polska Rada w Berlinie Związek Krajowy, Polsko-Niemiecka Szkoła Europejska” Małgorzata Tuszyńska – Niemcy

30. Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech Liliana Barejko-Knops – Niemcy

31. “Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego w Niemczech” Mariola Stefańska-Sabadasz – Niemcy

32. Polska Szkola Sobotnia im. Bl. Jana Pawla II, Polsk Lørdagsskole Hanna Sand – Norwegia

33. Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji Jacek Jurkowski – Szwecja

34. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Komisja Oświaty Tadeusz Pilat – Szwecja

35. Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Anna Tracz – USA

36. Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Barbara Szenk – USA

37. Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce dr Dorota Andraka – USA

38. Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Jan Kozak – USA

39. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Ewa Koch – USA

40. Polska Szkola im. Jana Pawla II wLemont i Romeoville dr Jolanta Tatara – USA

41. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Anna Dunajewski – USA

42. Kongres Polonii Amrykańskiej BożenaKaminski – USA

43. Polska Macierz Szkolna Aleksandra Podhorodecka – W. Brytania

44. “Polska Szkoła Nauczania Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki” Julita Perlikowska – Tomasik – W. Brytania

45. Polska Macierz Szkolna Halina Stochniol – W. Brytania

46. Polska Macierz Szkolna Żaneta Sterna – W. Brytania

47. Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech Ewa Rónay – Węgry

48. Kongres Polaków w Rosji, Komisja Oświaty Halina Subotowicz – Romanowa – Rosja

  • link do strony

Możliwość komentowania została wyłączona.