Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie…

Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie…

12 grudnia 2014 | Autor: Marta Kiszkiel | Irlandia

– Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie, w którym obecni są Polacy – powiedziała Minister Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej 27 listopada w Warszawie.

Rada Oświaty Polonijnej (ROP)  jest organem, do którego zadań należy m.in: przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą i przedstawianie propozycji rozwiązań w tym obszarze. Rada konsultuje też projekty aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w tym zakresie. ROP został powołany w 2010 roku przez Minister Katarzynę Hall. W Radzie zasiadają przedstawiciele 20 krajów świata. Irlandia dotychczas reprezentowana była przez Agnieszkę Grocholę  – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej.w Irlandii, która była  jedną z inicjatorek powstania ROP. W tym roku powołanie do ROP otrzymała  Marta Szutkowska-Kiszkiel – Prezes Polskiej  Macierzy.Szkolnej w Irlandii.

Podczas listopadowego spotkania uczestnicy przedstawili problemy szkolnictwa na reprezentowanym  przez siebie obszarze.  Dominował temat nierównego dostępu do szkół, poza granicami kraju. Uznano, iż niezmiernie ważne byłoby, by każdy uczeń mógł otrzymywać jednakowe wsparcie ze strony państwa polskiego.  Aktualnie istnieją ogromne dysproporcje w dofinansowaniu szkół. Sytuacja ta jednak wymaga rozwiązań systemowych – usłyszeli ponownie członkowie ROP. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podkreśliła, iż jest otwarta na podjęcie tego tematu. Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii mówiła również o  konieczności przeprowadzenia kampanii medialnej na rzecz uświadomienia rodziców, na temat wartości, które niesie ze sobą edukacja w języku ojczystym oraz dwujęzyczny rozwój dziecka. Kampania miałaby zachęcić rodziców do podjęcia wysiłku edukacji dzieci w języku polskim.

Członkowie Rady zwrócili  także  uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz jak najwyższej jakości polskiej edukacji za granicą. O rosnącym zainteresowaniu nauką języka polskiego mówiła m.in. Dorota Andraka, członek Rady z USA. Prezes PMS W Wielkiej Brytanii  Aleksandra Podhorodecka  podkreśliła, iż w szkołach polonijnych na terenie Anglii brakuje miejsc. Potrzebne jest więc, wspieranie nowych inicjatyw, dotyczących zakładania szkół. O dużym popycie na lekcje językowe wśród osób posiadających Karty Polaka na Białorusi mówiła Andżelika Borys. – Wielu mieszkańców Białorusi chętnie uczestniczy w tych lekcjach, które na terenie tego kraju realizowane są nawet przez prywatne podmioty – powiedziała.

W posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej uczestniczyli   także Podsekretarz Stanu w MEN Ewa Dudek, Andrzej Person – Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP,  Adam Lipiński –  Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP oraz jej członkowie z m.in. USA, Belgii, Białorusi, Litwy, Łotwy, Francji, Argentyny, Rosji, Kanady, Niemiec i Belgii.

Żródło:

//www.men.gov.pl/index.php/1660-posiedzenie-rady-oswiaty-polonijnej-z-udzialem-minister-edukacji-narodowej

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.