Kondolencje

Z prawdziwym smutkiem i bólem, przekazujemy informację o śmierci Profesora Władysława Miodunki, wielkiego przyjaciela Polonii. Wiadomość o odejściu jednego z najbardziej szanowanych uczonych, byłego prorektora UJ, środowisko oświaty polonijnej przyjęło z głębokim i szczerym smutkiem. Łaczymy się z Wami w tym bólu i wyrażamy przekonanie, że pamięć o Profesorze przetrwa w świadomości kolejnych pokoleń, dzięki jego spuściźnie naukowej, dzięki kulturze i serdecznej relacji z Polonia. W imieniu swoim i Kongresu Oświaty Polonijnej składamy wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. dr Jolanta Tatara. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia “Kongres Oświaty Polonijnej” Prezes Wiktoria Laskowska