życzenia dla Maturzystów Szkół Polonijnych,

Chicago, 30 stycznia 2016 r.            Drodzy Maturzyści Szkół Polonijnych, jesteście jednym ogniwem w długim łańcuchu polonijnych pokoleń, dlatego powinniście postrzegać swoją obecność w polonijnej szkole z największą pokorą, która jest Wam dana jako depozytariuszom, aby potem język polski i kulturę ojczystą przekazać następnym pokoleniom. Ale tak jak w każdym łańcuchu wystarczy zerwać tylko jedno z ogniw, by rozpadł się cały łańcuch tak w przypadku zaniedbań jednego z pokoleń może powstać przerwa nie do odrobienia. Zatem musicie być świadomi odpowiedzialności jaka ciąży na Was w przekazie naszego dziedzictwa narodowego. Życzymy Wam, umiejętności mądrego korzystania z dziedzictwa … czytaj dalej

VII edycji Konkursu „Być Polakiem”

Warszawa, 10.12.2015 r. Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, członkowie Jury VII edycji Konkursu „Być Polakiem” Rozpoczynamy kolejną edycję Konkursu „Być Polakiem”. Właściwie rozpoczęliśmy ją 6-go listopada w Zespole Szkół im.Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. Na stronie Fundacji www.swiatnatak.pl są zdjęcia z tej przepięknej i wspaniale przygotowanej uroczystości. Ten rok szkolny jest rokiem obchodów wielkiego Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Poprzez Chrzest Polska została przyjęta do chrześciańskiej Europy, co pozwoliło na jej szybki rozwój i ustanowienie pełni własnej państwowości. Jest wiele wątków związanych z tymi wydarzeniami sprzed ponad tysiąca lat. Sięgnięcie do praźródeł naszej wielowiekowej historii pozwoli na przygotowanie ciekawych … czytaj dalej

Boże Narodzenie 2015

Boże Narodzenie 2015 Zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, aby radość i rodzinny nastrój zagościły w sercach również w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. Życzymy również wielu sukcesów na gruncie Oświaty Polonijnej, aby nie brakowało wolontariuszy, ludzi dobrej woli i aby nowe pomysły przyczyniły się do zwiększenia liczebności młodych ambasadorów polskości. Życzy Prezydium KOP. Jolanta, Anna, Tomasz, Mirosław, Iwona, Agnieszka

Polskie Centrum Kształcenia w Brukseli

Poniżej prezentujemy film o Polskim Centrum Kształcenia” – im. Jana Pawła II – w Brukseli www.szkola.be Szkoła realizuje uzupełniające plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie według obowiazującej Podstawy Programowej w zakresie klasy zerowej, szkoły podstawowej (język polski, historia, geografia, religia) i gimnazjum.  Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów bardzo dobrze mówiących po polsku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (sekcja środowa i sekcja sobotnia). Na zakończenie  każdego semestru przeprowadzane są we wszystkich klasach testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Metody nauczania stosowane w szkole dają znakomite rezultaty. Skład kadry pedagogicznej to wykwalifikowani nauczyciele.    

Polska Szkoła Sobotnia w Oslo

15 września 2015 | Autor: www.szkolapolska.no Zachęcamy do obejrzenia filmu o Polskiej Szkole Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo.       Zachęcamy również inne szkoły do przesyłania filmików ze swoich szkół, organizacji. Postaramy się również umieścić na stronie KOP i Facebooku.  

Minister Edukacji Narodowej

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA Warszawa, 04 września 2015 r. Drodzy Uczniowie, Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice, Entuzjaści oświaty polskiej poza granicami Kraju, rozpoczynamy kolejny rok nauki w szkołach polskich za granicą. Wiem, jak wielki wysiłek podejmujecie Państwo, aby utrzymać wśród uczniów więź z Polską, z naszą kulturą i językiem. Chcę Wam za to podziękować i zapewnić, że widzimy i doceniamy Wasze zaangażowanie. Drodzy Uczniowie, dziś możecie myśleć, że nauka języka polskiego, kultury i historii polskiej odbywa się kosztem Waszego czasu wolnego. Ale zapewniam Was – to nie jest czas stracony. W przyszłości te dodatkowe obowiązki zaprocentują nowymi umiejętnościami i … czytaj dalej

List otwarty

Szanowny Pan Mirosław Szejbak Forum Rodziców Szkół na Litwie Szanowny Panie Mirosławie, Kongres Oświaty Polonijnej wyraża swoje wsparcie w decyzjach podjętych przez pedagogów oraz rodziców odnośnie dyskryminującej polityki władz Republiki Litewskiej względem szkół polskich na Litwie. Polacy mieszkający na Litwie zasługują na realny mecenat Republiki Litewskiej na podstawie Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych pod auspicjami Rady Europy w Strasburgu, której Republika Litewska stała się stroną na podstawie dokumentu ratyfikacyjnego złożonego dnia 1 lipca 2000 roku. Konwencja ustanawia standardy ochrony mniejszości narodowych, w szczególności zapewnia równość wobec prawa i prawo do niedyskryminacji, zapewnia również ochronę języków i kultur oraz przewiduje … czytaj dalej

Edukacja.link

Oferta dla nauczycieli i rodziców od Edukacja.link Oferuje warsztaty dla nauczycieli i rodziców, w Polsce i poza granicami Polski, wsparcie metodyczne, zajęcia indywidualne dla uczniów z zakresu przygotowania do czytania na etapie przedszkolnym i doskonalenia sprawności czytania na etapie wczesnoszkolnym. Małgorzata Małyska proponuje: wsparcie metodyczne w zakresie projektowania zajęć edukacyjnych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. warsztaty dla nauczycieli – otwarte oraz szkolenia rad pedagogicznych w zakresie uczenia czytania na pierwszym etapie edukacyjnym konsultacje dla nauczycieli w zakresie tworzenia nauczycielskich programów nauczania warsztaty tematyczne: praca z tekstem literacki, dobór lektury szkolnej, nauka pisania i ortografii na pierwszym etapie edukacyjnym propozycja ciekawych … czytaj dalej

Strajk na Litwie

Rodzice i uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie ogłaszają strajk powszechny Pragnniemy z przykrością poinformować, że sytuacja ze szkolnictwem polskim na Litwie raptownie się pogarsza. Z dniem 2 września rodzice i uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie ogłaszają strajk powszechny. Ta decyzja została poprzedzona następującymi faktami: w 2011 roku pomimo protestów społeczności polskiej na Litwie zostały przyjęte poprawki do Ustawy o oświacie, które znacznie pogarszają warunki nauczania szkół mniejszości naukowych. zostało zebranych 60 tysięcy podpisów protestujących przeciwko poprawkom do ustawy. Podpisy zostały przekazane do Sejmu, Rządu i Prezydentury Republiki Litewskiej. Zostało to całkowice zignorowane przez wszystkie … czytaj dalej